Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Aktualności
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych

Aktualności


20.09.2017

Komunikat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 20 września 2017 roku

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że przyjmowane są nadal zgłoszenia kandydatów na studia (według dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów: W związku ze zmieniającą się liczbą wolnych miejsc, na skutek rezygnacji i rozpatrywanych odwołań, informacja o aktualnej liczbie wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach dostępna jest w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.


19.09.2017

Uruchomiono nabór uzupełniający na studia doktoranckie

24.09.2017ostateczny termin rejestracji
26.09.2017ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
27.09.2017 – 28.09.2017rozmowy kwalifikacyjne
29.09.2017ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia


21.07.2017

Komunikat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 21 lipca 2017 roku

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że przyjmowane są nadal zgłoszenia kandydatów na studia (według dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów: W związku ze zmieniającą się liczbą wolnych miejsc, na skutek rezygnacji i rozpatrywanych odwołań, informacja o aktualnej liczbie wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach dostępna jest w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.


07.06.2017

Wykaz kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

Rekrutacja na studia w semestrze zimowym prowadzona jest od 4 maja do 28 września 2017 r., zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dostępnym na stronie http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Harmonogram.aspx.  
Studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynają się 1 października 2017 r.


07.06.2017

Ukazało się Pismo Okólne nr 25/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 r. dotyczące harmonogramu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018.04.04.2017

Ukazało się Pismo Okólne nr 23/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2017 r. zawierające harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018.


10.03.2017

Na stronie rekrutacyjnej został opublikowany aktualny "Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018".


Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na kierunkach, na których kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych dotyczy części kierunków i stopni studiów. Wykaz kierunków oraz czynników szkodliwych jest dostępny na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/czynniki_szkodliwe_2017.pdf
Zaświadczenie może mieć dowolną formę pisemną. Powinno zawierać nazwę kierunku studiów oraz występujące czynniki szkodliwe. Politechnika Śląska nie wymaga zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Akceptowane są również kopie zaświadczeń z badań okresowych, jeśli w miejscu pracy występują takie same czynniki szkodliwe.
W przypadku nieuzyskania od lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku, na którym kandydat na studia będzie narażony na działanie czynników szkodliwych, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w momencie składania dokumentów zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie, którego wzór dostępny jest pod adresem: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Oswiadczenie_studenta_ds_badan_lekarskich.pdf.
W oświadczeniu kandydat wyraża zgodę, na przeniesienie na inny, zaproponowany przez uczelnię kierunek studiów, na którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - w przypadku zaistnienia przeciwskazań zdrowotnych wykrytych w trakcie badań lekarskich przeprowadzonych na studiowanym kierunku na I roku studiów. Jednocześnie informujemy, że trakcie trwania pierwszego roku studiów studenci będą kierowani na obowiązkowe badania lekarskie na zlecenie Uczelni.
 
Analogiczne zasady dotyczą kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie). Wykaz czynników szkodliwych występujących na poszczególnych dyscyplinach jest dostępny na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/czynniki_szkodliwe_2017.pdf.
Wzór oświadczenia dla kandydatów na studia doktoranckie jest pod adresem:
http://rekrutacja.polsl.pl/Documents/Oswiadczenie_doktoranta_ws_badan_lekarskich.pdf


Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin