Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Harmonogram
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Opłaty
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2017/2018
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia

NABÓR I

03.01.2017 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

31.01.2017 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów.

01.02.2017 – 02.02.2017 Postępowanie kwalifikacyjne.

03.02.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).

08.02.2017 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

09.02.2017 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych i nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

09.02.2017 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.

13.02.2017Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.

14.02.2017 Postępowanie kwalifikacyjne.

15.02.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).

16.02.2017 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

17.02.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych i nieprzyjętych na studia.

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin