Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Informacje dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnice Śląskiej na studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 (Załącznik do Uchwały Senatu nr IX/87/16/17)
  1. Prawo przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów, mają laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zgodnego z poniższym wykazem.
  2. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: Artystycznej, Historycznej, Fizycznej, Językowych, Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Innowacji Technicznych i Wynalazczości – na kierunek architektura i kierunek architektura wnętrz muszą przystąpić do sprawdzianu odpowiednio z predyspozycji do studiów architektonicznych lub z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz. Na kierunku architektura kandydaci, którzy zaliczyli sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych, otrzymują dodatkowo 100 pkt. Nie dolicza się wówczas punktów dodatkowych za matematykę z egzaminu maturalnego.
  3. Podstawą uzyskania uprawnień określonych w pkt 1 i 2 jest przedłożenie oryginału właściwego dokumentu.
  4. Z uprawnień określonych w pkt 1 i 2 mogą korzystać kandydaci jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.
Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniających do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego

NAZWA OLIMPIADY WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW
I. Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki 1. Automatyki, Elektroniki i Informatyki - automatyka i robotyka,
- automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim).
2. Budownictwa - budownictwo,
- budownictwo podziemne.
3. Chemiczny - biotechnologia,
- chemia,
- inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
- technologia chemiczna,
- technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
4. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
5. Inżynierii Biomedycznej - inżynieria biomedyczna.
6. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
- energetyka,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- mechanika i budowa maszyn,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
7. Matematyki Stosowanej - informatyka,
- matematyka.
8. Mechaniczny Technologiczny - automatyka i robotyka,
- informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
- inżynieria materiałowa,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
9. Organizacji i Zarządzania - analityka biznesowa,
- logistyka,
- zarządzanie,
- zarządzanie i inżynieria produkcji,
- zarządzanie projektami.
10. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
II. Olimpiada Biologiczna 1. Chemiczny - biotechnologia,
- chemia,
- inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
- technologia chemiczna,
- technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
2. Inżynierii Biomedycznej - inżynieria biomedyczna.
3. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem
4. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
III. Olimpiada Chemiczna 1. Budownictwa - budownictwo,
- budownictwo podziemne.
2. Chemiczny - biotechnologia,
- chemia,
- inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
- technologia chemiczna,
- technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
3. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
4. Inżynierii Biomedycznej - inżynieria biomedyczna.
5. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
- energetyka,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- mechanika i budowa maszyn,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
6. Mechaniczny Technologiczny - automatyka i robotyka,
- informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
- inżynieria materiałowa,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
7. Inżynierii Materiałowej - informatyka przemysłowa,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria produkcji,
- technologie metali,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
8. Organizacji i Zarządzania - zarządzanie i inżynieria produkcji.
9. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
IV. Olimpiada Fizyczna 1. Automatyki, Elektroniki i Informatyki - automatyka i robotyka,
- automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
- biotechnologia,
- elektronika i telekomunikacja,
- informatyka,
- teleinformatyka.
2. Budownictwa - budownictwo,
- budownictwo podziemne.
3. Chemiczny - biotechnologia,
- chemia,
- inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
- technologia chemiczna,
- technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
4. Elektryczny - elektronika i telekomunikacja,
- elektrotechnika,
- energetyka,
- informatyka,
- mechatronika.
5. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
6. Inżynierii Biomedycznej - inżynieria biomedyczna.
7. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
-energetyka,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- mechanika i budowa maszyn,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
8. Matematyki Stosowanej - informatyka,
matematyka.
9. Mechaniczny Technologiczny - automatyka i robotyka,
- informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
- inżynieria materiałowa,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
10. Inżynierii Materiałowej - informatyka przemysłowa,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria produkcji,
- technologie metali,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
11. Organizacji i Zarządzania - analityka biznesowa,
- logistyka,
- zarządzanie,
- zarządzanie i inżynieria produkcji,
- zarządzanie projektami.
12. Transportu - transport,
- transport kolejowy.
13. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
V. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna 1. Organizacji i Zarządzania - socjologia.
VI. Olimpiada Informatyczna 1. Automatyki, Elektroniki i Informatyki - automatyka i robotyka,
- automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
- biotechnologia,
- elektronika i telekomunikacja,
- informatyka,
- teleinformatyka.
2. Budownictwa - budownictwo,
budownictwo podziemne.
3. Chemiczny - biotechnologia,
- chemia,
- inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
- technologia chemiczna,
- technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
4. Elektryczny - elektronika i telekomunikacja,
- elektrotechnika,
- energetyka,
- informatyka,
- mechatronika.
5. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
6. Inżynierii Biomedycznej - inżynieria biomedyczna.
7. Inżynierii Środowiska i Energetyki. - biotechnologia,
- energetyka,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- mechanika i budowa maszyn,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
8. Matematyki Stosowanej - informatyka,
- matematyka.
9. Mechaniczny Technologiczny - automatyka i robotyka,
- informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
- inżynieria materiałowa,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
10. Inżynierii Materiałowej - informatyka przemysłowa,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria produkcji,
- technologie metali,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
11. Organizacji i Zarządzania - analityka biznesowa,
- logistyka,
- zarządzanie,
- zarządzanie i inżynieria produkcji,
- zarządzanie projektami.
12. Transportu - transport,
- transport kolejowy.
13. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
VII. Olimpiada Matematyczna 1. Automatyki, Elektroniki i Informatyki - automatyka i robotyka,
- automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
- biotechnologia,
- elektronika i telekomunikacja,
- informatyka,
- teleinformatyka.
2. Budownictwa - budownictwo,
- budownictwo podziemne.
3. Chemiczny - biotechnologia,
- chemia,
- inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
- technologia chemiczna,
- technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
4. Elektryczny - elektronika i telekomunikacja,
- elektrotechnika,
- energetyka,
- informatyka,
- mechatronika.
5. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
6. Inżynierii Biomedycznej - inżynieria biomedyczna.
7. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
- energetyka,
-inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- mechanika i budowa maszyn,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
8. Matematyki Stosowanej - informatyka,
- matematyka.
9. Mechaniczny Technologiczny - automatyka i robotyka,
- informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
- inżynieria materiałowa,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
10. Inżynierii Materiałowej - informatyka przemysłowa,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria produkcji,
- technologie metali,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
11. Organizacji i Zarządzania - analityka biznesowa,
- logistyka,
- zarządzanie,
- zarządzanie i inżynieria produkcji,
- zarządzanie projektami.
12. Transportu - transport,
- transport kolejowy.
13. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
VIII. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 1. Budownictwa - budownictwo,
- budownictwo podziemne.
2. Chemiczny - biotechnologia,
- chemia,
- inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
- technologia chemiczna,
- technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
3. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
4. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
- energetyka,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- mechanika i budowa maszyn,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
5. Mechaniczny Technologiczny - automatyka i robotyka,
- informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
- inżynieria materiałowa,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
6. Inżynierii Materiałowej - informatyka przemysłowa,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria produkcji,
- technologie metali,
zarządzanie i inżynieria produkcji.
7. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
IX. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 1. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
2. Mechaniczny Technologiczny - automatyka i robotyka,
- informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
- inżynieria materiałowa,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
3. Inżynierii Materiałowej - informatyka przemysłowa,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria produkcji,
- technologie metali,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
4. Transportu - transport,
- transport kolejowy.
5. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
X. Olimpiada Wiedzy Technicznej 1. Automatyki, Elektroniki i Informatyki - automatyka i robotyka,
- automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
- elektronika i telekomunikacja,
- teleinformatyka.
2. Budownictwa - budownictwo,
- budownictwo podziemne.
3. Chemiczny - biotechnologia,
- chemia,
- inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa,
- technologia chemiczna,
- technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim).
4. Elektryczny - elektronika i telekomunikacja,
- elektrotechnika,
- energetyka,
- informatyka,
- mechatronika.
5. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
6. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
- energetyka,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- mechanika i budowa maszyn,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
7. Mechaniczny Technologiczny - automatyka i robotyka,
- informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
- inżynieria materiałowa,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
8. Inżynierii Materiałowej - informatyka przemysłowa,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria produkcji,
- technologie metali,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
9. Transportu - transport,
- transport kolejowy.
10. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
XI. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 1. Budownictwa - budownictwo,
- budownictwo podziemne.
XII. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie 1. Automatyki, Elektroniki i Informatyki - automatyka i robotyka,
- automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
- elektronika i telekomunikacja,
- teleinformatyka.
2. Elektryczny - elektronika i telekomunikacja,
- elektrotechnika,
- energetyka,
- informatyka,
- mechatronika.
3. Górnictwa i Geologii automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
4. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
- energetyka,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- mechanika i budowa maszyn,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
5. Mechaniczny Technologiczny - automatyka i robotyka,
- informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
- inżynieria materiałowa,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
6. Transportu - transport kolejowy.
7. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
XIII. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 1. Automatyki, Elektroniki i Informatyki - automatyka i robotyka,
- automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
- elektronika i telekomunikacja,
- teleinformatyka.
2. Budownictwa - budownictwo,
- budownictwo podziemne.
3. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
4. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
- energetyka,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- mechanika i budowa maszyn,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
5. Mechaniczny Technologiczny - automatyka i robotyka,
- informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach,
- inżynieria materiałowa,
- mechanika i budowa maszyn,
- mechatronika,
- nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
6. Transportu - transport,
- transport kolejowy.
7. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
XIV. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej 1. Automatyki, Elektroniki i Informatyki - automatyka i robotyka,
- automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim),
- elektronika i telekomunikacja.
XV. Olimpiada Geograficzna 1. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
2. Organizacji i Zarządzania - socjologia.
XVI. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej 1. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
XVII. Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę 1. Górnictwa i Geologii - automatyka i informatyka przemysłowa,
- gospodarka surowcami mineralnymi,
- górnictwo i geologia,
- inżynieria bezpieczeństwa.
XVIII. Olimpiada Języka Łacińskiego 1. Organizacji i Zarządzania - socjologia.
XIX. Olimpiada Filozoficzna 1. Organizacji i Zarządzania - administracja,
- socjologia.
2. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
XX. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowana przez Uniwersytet Warszawski 1. Organizacji i Zarządzania - administracja,
- socjologia.
XXI. Olimpiada Techniki Samochodowej 1. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
- energetyka,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria środowiska,
- mechanika i budowa maszyn,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
2. Transportu - transport,
- transport kolejowy.
3. Instytut Fizyki - Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - fizyka techniczna.
XXII. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego 1. Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych - filologia – specjalność: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski.
XXIII. Olimpiada Języka Francuskiego 1. Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych - filologia – specjalność: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski.
XXIV. Olimpiada Języka Hiszpańskiego 1. Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych - filologia – specjalność: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski.
XXV. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego 1. Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych - filologia – specjalność: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski.
XXVI. Olimpiada Języka Rosyjskiego 1. Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych - filologia – specjalność: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski.
XXVII. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym 1. Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych - pedagogika.
XXVIII. Olimpiada Artystyczna (historia sztuki) 1. Organizacji i Zarządzania - socjologia.
XXIX. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 1. Inżynierii Środowiska i Energetyki - biotechnologia,
- monitoring i zarządzanie środowiskiem.
XXX. Olimpiada Przedsiębiorczości 1. Inżynierii Materiałowej - inżynieria produkcji,
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
XXXI. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 1. Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych - pedagogika.
2. Organizacji i Zarządzania - administracja,
- socjologia,
- zarządzanie.
XXXII. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie 1. Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych - pedagogika.
XXXIII. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 1. Organizacji i Zarządzania - logistyka.

Podstawa:

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin