Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Studia podyplomowe
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Opłaty
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2016/2017
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych

WAŻNE DOKUMENTY

Studia podyplomowe na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

NABÓR TRWA

Wydział Architektury
-Architektura wnętrz i wzornictwo
-Gospodarka przestrzenna
-Grafika
-Zintegrowany rozwój miast

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
-Sieci i systemy komputerowe, bazy danych

Wydział Elektryczny
-Systemy automatyki SIMATIC i energoelektroniczne układy napędowe

Wydział Górnictwa i Geologii
-Aerologia i ratownictwo górnicze
-Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
-Certyfikacja wyrobów w inżynierii produkcji
-Lean Manufacturing NOWOŚĆ!
-Metalurgia NOWOŚĆ!
-Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
-Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
-Zarządzanie przedsiębiorstwem NOWOŚĆ!

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
-Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków
-Gospodarka odpadami
-Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji
-Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem
-Współczesna energetyka gazowa i gazownictwo

Wydział Matematyki Stosowanej
-Nauczanie matematyki w szkołach

Wydział Mechaniczny Technologiczny
-Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
-Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej
-Technologie spawalnicze i kontrola jakości

Wydział Organizacji i Zarządzania
-Bezpieczeństwo i higiena pracy ZABRZE/KATOWICE
-Controlling i inżynieria finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem NOWOŚĆ!
-Metody i narzędzia zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem NOWOŚĆ!
-Nowoczesna produkcja i logistyka - studia menedżerskie
-Postępowanie administracyjne NOWOŚĆ!
-Rachunkowość i controlling finansowy NOWOŚĆ!
-Studia coachingu
-Zarządzanie bezpieczeństwem informacji NOWOŚĆ!
-Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym w organizacjach publicznych NOWOŚĆ!
-Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie KATOWICE
-Zarządzanie placówką oświatową
-Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
-Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym NOWOŚĆ!
-Zarządzanie w administracji publicznej

Wydział Transportu
-Logistyka transportu
-Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób
-Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym

Kolegium Pedagogiczne
-Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
-Edukacja i terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych NOWOŚĆ!
-Przygotowanie pedagogiczne
-Surdopedagogika
-Tyflopedagogika


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

W sprawach związanych bezpośrednio z prowadzeniem studiów podyplomowych (m.in. rekrutacja, programy studiów) proszę kontaktować się z osobami wskazanymi w kontakcie dla konkretnych studiów.

W przypadku innych kwestii związanych ze studiami - kontakt pod nr 32 237-11-90

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin