Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Studia podyplomowe
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Opłaty
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2017/2018
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych

WAŻNE DOKUMENTY

Trwa nabór uzupełniający. Oferta studiów dostępnych w tym naborze znajduje się poniżej.Wydział Górnictwa i Geologii
-Aerologia i ratownictwo górnicze

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
-Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
-Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji

Wydział Mechaniczny Technologiczny
-Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Wydział Organizacji i Zarządzania
-Zarządzanie w sporcie NOWOŚĆ!


W sprawach związanych bezpośrednio z prowadzeniem studiów podyplomowych (m.in. rekrutacja, programy studiów) proszę kontaktować się z osobami wskazanymi w kontakcie dla konkretnych studiów.

W przypadku innych kwestii związanych ze studiami - kontakt pod nr 32 237-11-90

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin