Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Informacje dla przyjętych
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych

Procedura postępowania dla kandydatów przyjętych na studia na Politechnice Śląskiej

 1. Jeśli byłeś(aś) już studentem Politechniki Śląskiej i posiadasz konto (nazwę użytkownika) w Module Studenta SOTS to przejdź do pkt 10.

 2. Zaloguj się do Modułu Kandydata SORek (https://sorek.polsl.pl/kandydat) i na stronie wyników (Etap 7. Wyniki rekrutacji) sprawdź czy nadano Ci już numer albumu:

 1. Zapisz otrzymany numer albumu (wystarczy część liczbowa, czyli dla powyższego przykładu „123456”). Jeśli numeru jeszcze nie ma – poczekaj kilka dni i sprawdź ponownie (podczas rekrutacji letniej numery są nadawane z reguły w sierpniu).

 2. Jeśli znasz już swój numer albumu, to możesz już zapomnieć swój login i hasło do Modułu Kandydata SORek. Nie będą Ci już potrzebne.

 3. Możesz również zapomnieć numer konta bankowego, na które dokonałeś(aś) wpłaty opłaty kwalifikacyjnej (85 lub 150 zł). Ten numer konta nie będzie Ci już nigdy potrzebny. Nie dokonuj żadnych wpłat na numer konta z rekrutacji – nie będą one poprawnie księgowane! Odzyskanie tak wpłaconych kwot będzie wiązało się z wieloma kłopotami!

 4. Zarejestruj się w Module Studenta SOTS (https://sots.polsl.pl/student):

 1. W formularzu rejestracyjnym Modułu Studenta SOTS wpisz swój numer albumu oraz dane osobowe dokładnie takie, jak podałeś(aś) podczas rekrutacji:

 1. Otrzymasz nową nazwę użytkownika i hasło:

 1. Od tej pory możesz korzystać z Modułu Studenta SOTS. Aktywna jest również Twoja nowa skrzynka poczty email (szczegóły konfiguracji poczty opisane są na jednej ze stron Modułu Studenta). Jeśli otrzymałeś komunikat, że konto już istnieje, tzn. że założyłeś(aś) je wcześniej i nie ma potrzeby generacji nowego (każdy student na Politechnice Śląskiej może mieć tylko jedno konto). Jeśli nie pamiętasz hasła to skorzystaj z opcji jego odzyskiwania.

  Dalsze kroki procedury nie dotyczą studentów studiów doktoranckich. Informacji o opłatach na studiach doktoranckich udzielają pracownicy dziekanatów zajmujący się studiami III stopnia.

 2. Zaloguj się i sprawdź naliczone opłaty studenckie (menu Nawigacja -> Opłaty). Jeśli opłaty nie zostały naliczone - poczekaj jeden dzień i sprawdź ponownie. Widoczne będą również wszystkie inne opłaty (z innych Twoich kierunków lub stopni studiów).

 3. Możesz wydrukować polecenie przelewu dla jednej lub wielu opłat zaznaczając je w kolumnie „Wybierz” i klikając „Drukuj wybrane”.

 1. Twój studencki numer konta jest również widoczny w polu „Twoje numery kont…”. Wszystkie Twoje wpłaty studenckie powinny być dokonywane na podany tu Twój osobisty studencki numer konta. Jeśli studiujesz na więcej niż jednym wydziale, to znajdziesz tu kilka numerów kont – po jednym dla każdego wydziału, na którym studiujesz.

 2. Wykonaj przelew opłat w odpowiedniej kwocie na odpowiedni numer konta. Nie przelewaj opłat na numer konta z rekrutacji – nie zostaną one poprawnie zaksięgowane i druk Twojej legitymacji może się znacznie opóźnić!

 3. Pozostałe dostępne funkcje Modułu Studenta SOTS to weryfikacja danych osobowych oraz zmiana hasła do konta (w tym konta pocztowego).

 4. Wniosek o legitymację wygenerowany jest automatycznie po rekrutacji. Jego status "nie złożony" oznacza "nie przetworzony" czyli, że wniosek jest zarejestrowany w systemie ale dziekanat nie zlecił jeszcze druku legitymacji. Druk legitymacji dla studentów przyjętych w bieżącej rekrutacji nie wymaga składania wniosku w dziekanacie. Wystarczy jedynie dokonać opłaty za legitymację.

 5. Wszelkie zmiany danych osobowych będą widoczne na stronie danych osobowych po zatwierdzeniu przez dziekanat. Dotoczy to również zdjęcia. Pierwsze zdjęcie wgrane do systemu podczas rekrutacji będzie widoczne dopiero po cyfrowym podpisaniu legitymacji przez pracownika dziekanatu.
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin