Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Architektura wnętrz (profil praktyczny)
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 12 10
e-mail: aw-rekrutacja-2017@polsl.pl
 
Kwalifikacje absolwenta:
 
Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury wnętrz. W ramach studiów zostają zapoznani przede wszystkim z zagadnieniami w sferze sztuk pięknych i projektowych, jak również z treściami o profilu inżynierskim.
 
Absolwentów kierunku architektura wnętrz o profilu praktycznym charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej. Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury wnętrz i mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne.
 
Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, wykształcają umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, a także stwarzają możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej i udziału w pracach artystyczno-badawczych. Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz i szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Wybrane przedmioty:
 • podstawy projektowania architektury wnętrz
 • projektowanie architektury wnętrz
 • projektowanie mebli
 • projektowanie wystaw
 • projektowanie architektoniczne
 • podstawy scenografii
 • historia sztuki i kultury
 • historia architektury wnętrz i mebli
 • rysunek
 • malarstwo
 • rzeźba
 • kreacja przestrzenna
 • kreacja cyfrowa
 • budownictwo ogólne
 • systemy konstrukcyjne w architekturze
 • materiały i technologie budowlane
 • instalacje budowlane
 • nowe media
 • projektowanie graficzne i fotografia
 • philosophy and aesthetics of design
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin