Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Automatyka i robotyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 13 10
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl
 
Kwalifikacje absolwenta:
 
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów związanych ze sterowaniem procesami ciągłymi i dyskretnymi, inżynierią procesową i systemową, systemami komputerowymi i mikroprocesorowymi, automatyzacją procesów technologicznych i układów autonomicznych, robotyką i układami mobilnymi. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w projektowaniu i programowaniu układów sterowania o szerokim spektrum zastosowań, od procesów przemysłowych do inteligentnych budynków, w programowaniu robotów przemysłowych, robotów mobilnych i zespołów urządzeń autonomicznych.
Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej jako projektanci nowoczesnych systemów automatyki, projektanci układów sterowania robotów, układów mobilnych, samochodów i samolotów, automatyki w systemach biotechnologicznych i energetycznych, systemów komputerowych, monitorujących, pomiarowych i decyzyjnych. Mogą również pracować w zakładach oraz firmach wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, w biurach, opracowujących projekty automatyzacji różnych dziedzin życia, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, w centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się wdrażaniem nowych technologii.

  • profil ogólny automatyka i robotyka
  • technologie informacyjne w automatyce i robotyce
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin