Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Biotechnologia
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
ul. M. Strzody 9, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 15 49, 237 15 74
e-mail: wch_rekrutacja
@polsl.pl
 
Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci posiadają wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i technicznych w oparciu o dobrą znajomość elementów matematyki, fizyki z biofizyką, podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej. Zostali zapoznani między innymi z biotechnologicznymi aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy oraz aspektami analizy chemicznej i zagadnieniami pomiarowymi w układach biologicznych. Znane są im również procesy biotransformacji, analityki układów biologicznych, a także współczesne metody badania struktury związków organicznych i biomolekuł.
 
Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie z roku na rok się zwiększa, gdyż proces rozwoju tej, do niedawna raczkującej jeszcze, dziedziny nauki nabiera rozpędu. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują pracę w specjalistycznych laboratoriach, a także nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych.

Specjalności:

  • biotechnologia przemysłowa
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin