Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Górnictwo i geologia
Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 23 04
 
Kwalifikacje absolwenta:
 
Absolwenci posiadają wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko. Mają przygotowanie do rozwiązywania problemów inżynierskich, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania zespołem pracowników.
 
Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego górnictwa oraz w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii. Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych.

Specjalności:

  • elektrotechnika i automatyka w górnictwie
  • budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
  • eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
  • geodezja górnicza
  • geologia górnicza i poszukiwawcza
  • geologia inżynierska i geotechnika
  • maszyny górnicze, budowlane i drogowe
  • przeróbka kopalin stałych i marketing
  • informatyka i zarządzanie w górnictwie
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin