Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Technologia i inżynieria chemiczna (w jęz. angielskim)
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
ul. M. Strzody 9, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 15 49, 237 15 74
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl
 
Kwalifikacje absolwenta:
 
Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu dwóch kierunków: inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii, poszerzoną o procesy przyjazne środowisku, technologie substancji specjalnych i nanomateriałow, a także dobrą znajomość technicznego języka angielskiego. Zostali zapoznani z podstawami chemii i technologii, budową, działaniem i projektowaniem aparatury chemicznej, analizą i sterowaniem procesami zarządzania produkcją. Posiadając wiedzę z zakresu chemii, technologii i inżynierii procesowej, są przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, a także realizacji i wdrażania procesów i produktów do praktyki.
 
Absolwenci kierunku mogą pracować w przemyśle chemicznym i pokrewnych, w zakładach produkujących nowoczesne materiały, firmach inżynierskich i biurach projektowych. Są szczególnie dobrze przygotowani do pracy w anglojęzycznych środowiskach technicznych i biznesowych.
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin