Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Mechatronika
Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 24 22
e-mail:
wmt_rekrutacja@polsl.pl
 
Kwalifikacje absolwenta:
 
Absolwenci posiadają wiedzę inżynierską z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posługują się również zaawanasowaną wiedzą z zakresu mechatroniki. Mogą pracować w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem mechatronicznym maszyn i urządzeń. Są także przygotowani do zarządzanie procesami technologicznymi, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi.
 
Absolwenci mogą również podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle elektromaszynowym (m.in. motoryzacyjnym, sprzętu medycznego, lotniczym obrabiarkowym), a także w stacjach serwisowych i diagnostycznych oraz w placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych oraz aparatury diagnostycznej.
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin