Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
ul. M. Strzody 9, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 15 49, 237 15 74
 
Kwalifikacje absolwenta:
 
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii. Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.
 
Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

Specjalności:

  • technologia nieorganiczna i elektrochemia
  • technologia chemiczna organiczna
  • technologia polimerów i tworzyw sztucznych
  • analityka w kontroli jakości i ochronie środowiska
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin