Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Transport
Wydział Transportu Politechniki Śląskiej
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. 32 603 43 52
e-mail: wt_rekrutacja
@polsl.pl

Kwalifikacje absolwenta:
 
Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego.
 
Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych. Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.
 
Specjalności:
  • eksploatacja pojazdów samochodowych
  • eksploatacja pojazdów szynowych
  • transport przemysłowy
  • logistyka transportu
  • inżynieria ruchu
  • techniki i zarządzanie w transporcie samochodowym
  • nawigacja powietrzna
  • mechanika i eksploatacja lotnicza
  • infrastruktura i ruch kolejowy
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin