Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Budownictwo podziemne
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 20 30
e-mail:
wb_rekrutacja@polsl.pl
 
Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci kierunku budownictwo podziemne otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w dziedzinie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawczej. Ponadto otrzymują specjalistyczną wiedzę z pogranicza budownictwa oraz górnictwa i geologii inżynierskiej w zakresie niezbędnym do realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć inżynierskich dotyczących podziemnej struktury budowlanej.
 
Absolwenci kierunku budownictwo podziemne są przygotowani do projektowania i realizacji budowli podziemnych oraz terenów górniczych, a także do planowania utrzymania obiektów budowlanych na terenach górniczych. Potrafią projektować kubaturowe obiekty budowlane i komunikacyjne budowle liniowe. Mogą również kierować pracami budowlanymi. Absolwenci są także przygotowani do nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, produkcji materiałów i elementów budowlanych oraz do realizacji procesów budowlanych i systemów technologicznych.
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin