Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Zdjęcia legitymacyjne
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2015/2016
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych
Informacja dotycząca zdjęć kandydatów na Politechnikę Śląską

Jednym z dokumentów wymaganych od zakwalifikowanych do przyjęcia kandydatów jest zdjęcie kandydata. Zdjęcia należy dostarczyć w postaci standardowej (45x35 mm, odbitki na papierze foto - 2 szt.) oraz elektronicznej (plik JPEG).

Rozporządzenie MENiS nr 1233 (Dz. U. Nr. 149 z dnia 9.08.2005) określa (par. 1 pkt. 1d), iż zdjęcie powinno być aktualne i zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Dotyczy to zarówno odbitek standardowych jak i zdjęć w formie elektronicznej. Dodatkowo zdjęcie w formie elektronicznej na potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej musi być kolorowe!

Jedyną dopuszczalną formą dostarczenia zdjęcia w postaci elektronicznej jest wgranie go (upload) do Systemu Obsługi Rekrutacji. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych nie będą przyjmowane. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia będą w kolejnych etapach rekrutacji (etap 8.) mieli możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego i wgrania (upload) własnego zdjęcia w formie elektronicznej.

Akceptowane formaty plików zdjęć: JPEG (jpg), TIFF (tif), BITMAP (bmp), PNG (png), GIF (gif). Zalecany format to JPEG. Docelowy i jednocześnie minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 236 x 295 pikseli zostaną automatycznie przeskalowane i przycięte do formatu 4:5 (symetrycznie z każdej ze stron, których przycięcie będzie wymagane). Automatyczne przycinanie nie zawsze daje pożądane efekty. Zalecamy ręczne wykadrowanie zdjęcia. Instrukcję kadrowania znajdziesz tutaj.

Zdjęcie musi spełniać kryteria zdjęcia do dowodu osobistego i Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (zdjęcie kolorowe, na jasnym tle, lewy półprofil, widoczne lewe ucho) oraz być odpowiednio wykadrowane (twarz na środku, w odpowiednich proporcjach do reszty fotografii). Na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zdjęcia są reprodukowane w rozmiarze 2 x 2.5 cm. W związku z tym zalecamy by na wstawianym do Systemu zdjęciu większą część powierzchni zajmowała twarz (głowa). Proszę również zwrócić uwagę by zdjęcie było odpowiednio doświetlone. Reprodukcja na legitymacji jest z reguły bardziej kontrastowa, więc zdjęcia niedoświetlone (za ciemne) lub prześwietlone (za jasne) mogą być nieczytelne.

Zdjęcie wstawione do systemu musi być kolorowe, ale sam wydruk kwestionariusza osobowego może być czarno-biały.

Wzory poprawnie przygotowanych i wykadrowanych zdjęć

Wzory poprawnie skadrowanych zdjęć legitymacyjnych
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin