Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Harmonogram
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych
Harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 na Politechnice Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia
 

STUDIA I STOPNIA

  • Architektura i Urbanistyka
  • Architektura Wnętrz

STUDIA II STOPNIA

  • Architektura i Urbanistyka
  • Architektura Wnętrz

NABÓR I

08.05.2014 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

20.06.2014 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka oraz Architektura Wnętrz. 20.06.2014 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, w specjalizacji Budowlano Architektonicznej i w związku z tym zdających sprawdzian z uzdolnień architektonicznych.

01.07.2014 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla pozostałych kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka oraz dla wszystkich kandydatów na kierunek Architektura Wnętrz.
Sprawdziany na studia stacjonarne i niestacjonarne dla kandydatów na Wydział Architektury:

kierunek Architektura i Urbanistyka:
25.06.2014 sprawdzian z predyspozycji architektonicznych:
1 zadanie (godz. 9:00)
2 zadanie (godz.13.30)

kierunek Architektura Wnętrz:
25.06.2014 (godz. 9:00) sprawdzian z predyspozycji plastycznych - etap I
26.06.2014 (godz. 9:00) sprawdzian z predyspozycji plastycznych - etap II (dla tych, którzy zaliczyli I etap)
25.06.2014 (godz. 9:00) sprawdzian z uzdolnień architektonicznych dla absolwentów specjalności Budowlano-Architektonicznej na kierunku Budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:
1 zadanie (godzina 9:00)
2 zadanie (godzina 13.30)
 

02.07.2014 – 04.07.2014 Postępowanie kwalifikacyjne.

25.06.2014 - 11.07.2014 Postępowanie kwalifikacyjne.

08.07.2014 (godz. 9.00) rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio dla kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka.

08.07.2014 (godz. 9.00) rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio dla kandydatów na kierunek Architektura Wnętrz.
04.07.2014 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia. 11.07.2014 (godz. 12.00) Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
08.07.2014 (godz. 15:00) * Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia. 14.07.2014 (godz. 12.00) * Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
09.07.2014 (po godz. 15:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia oraz II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia. 14.07.2014 (po godz. 15.00) Ogłoszenie listy przyjętych na studia, II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nie przyjętych na studia.
11.07.2014 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia. 16.07.2014 (godz. 12.00) * Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia
14.07.2014 (godz. 15:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia , uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia. 16.07.2014 (godz. 15.00) Ogłoszenie listy przyjętych na studia, uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

21.07.2014 (godz. 23.59) Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów na kierunkach z listy ogłoszonej przez UKR.

22.07.2014 (godz. 10.00) Ogłoszenie listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie listy rezerwowej.

23.07.2014 (godz. 14.00) * Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia.

23.07.2014 (godz. 15.00) Ogłoszenie listy IIIa przyjętych na studia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości), listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia.

24.07.2014 (godz. 15.00) *Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia.

25.07.2014 (po godz. 15.00) Ogłoszenie listy IIIb przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.


* Dostarczenie dokumentów na Uczelnię zgodnie z procedurą rekrutacji osobiście lub przez pełnomocnika.


STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

NABÓR I

08.05.2014 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

01.07.2014 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów.

02.07.2014 – 04.07.2014 Postępowanie kwalifikacyjne.

04.07.2014 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

04.07.2014 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

08.07.2014 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

09.07.2014 (po godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach I listy przyjętych na studia; II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia. 09.07.2014 (po godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach I listy przyjętych na studia; II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

11.07.2014 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

16.07.2014 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

16.07.2014 (godz. 15:00) Ogłoszenie komunikatu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z listą kierunków, na którym są wolne miejsca oraz procedurą rekrutacji na te kierunki.

21.07.2014 - 24.07.2014 Postępowanie rekrutacyjne naboru I uzupełniającego zgodnie z procedurą UKR.

  • 21.07.2014 r. (godz. 23:59) – Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów na kierunkach z listy ogłoszonej przez UKR.
  • 22.07.2014 r. (godz. 12:00) – Ogłoszenie listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów). Ogłoszenie listy rezerwowej.
  • 23.07.2014 r. * (godz. 14:00) – Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia.
  • 23.07.2014 r. (godz. 15:00) – Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy IIIa przyjętych na studia, listy nieprzyjętych oraz listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).
  • 24.07.2014r. (godz. 15:00) – Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia.

25.07.2014r. (godz. 15:00) – Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy IIIb przyjętych na studia i listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

28.07.2014 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.

04.09.2014 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.

05.09.2014 – 11.09.2014 Postępowanie kwalifikacyjne.

12.09.2014 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

12.09.2014 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

17.09.2014 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

18.09.2014 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR III

18.09.2014 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na Wydziały dysponujące wolnymi miejscami.

19.09.2014 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.

22.09.2014 - 23.09.2014 Postępowanie kwalifikacyjne.

24.09.2014 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

24.09.2014 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

25.09.2014 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

26.09.2014 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.


* Dostarczenie dokumentów na Uczelnię zgodnie z procedurą rekrutacji osobiście lub przez pełnomocnika.
Jeśli pozostaną wolne miejsca i kandydaci na liście rezerwowej, operacja wykreślania osób rezygnujących ze studiów i kwalifikacja osób z list rezerwowych będą powtarzane w kolejnych wyznaczonych terminach.


Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2014/2015 na Politechnice Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA III STOPNIA

02.07.2014 r. Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
22.09.2014 r. Ostateczny termin rejestracji.
24.09.2014 r. Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

NABÓR I

od 25.09.2014r. do 29.09. 2014 r. Rozmowy kwalifikacyjne.
30.09.2014 r. Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR II

30.09.2014 r. (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
13.10.2014 r. Ostateczny termin rejestracji.
15.10.2014 r. Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
16.10.2014 r. Rozmowy kwalifikacyjne.
17.10.2014 r. Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych.


Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin