Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Harmonogram
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2015/2016
Informator o kierunkach 2016/2017
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych

Harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 na Politechnice Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA

NABÓR I

04.05.2015 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

05.07.2015 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów.

06.07.2015 – 07.07.2015 Postępowanie kwalifikacyjne

08.07.2015 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

10.07.2015 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

13.07.2015 (po godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach I listy przyjętych na studia; ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

15.07.2015 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

16.07.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach II listy przyjętych na studia, uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

16.07.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie komunikatu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z listą kierunków, na których są wolne miejsca oraz procedurą rekrutacji na te kierunki.

21.07.2015 – 24.07.2015 Postępowanie rekrutacyjne naboru I uzupełniającego zgodnie z procedurą UKR.

24.07.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR II

24.07.2015 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.

06.09.2015 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.

07.09.2015 – 09.09.2015 Postępowanie kwalifikacyjne.

10.09.2015 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

15.09.2015 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

16.09.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR III

16.09.2015 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na Wydziały dysponujące wolnymi miejscami.

20.09.2015 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.

21.09.2015 - 22.09.2015 Postępowanie kwalifikacyjne.

23.09.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

24.09.2015 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

25.09.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

* Dostarczenie dokumentów na Uczelnię zgodnie z procedurą rekrutacji osobiście lub przez pełnomocnika.

Jeśli pozostaną wolne miejsca i kandydaci na liście rezerwowej, operacja wykreślania osób rezygnujących ze studiów i kwalifikacja osób z list rezerwowych będą powtarzane w kolejnych wyznaczonych terminach.

Harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 na kierunki prowadzone na Wydziale Architektury Politechnice Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

NABÓR I

04.05.2015 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

22.06.2015 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na kierunek Architektura oraz Architektura Wnętrz. 22.06.2015 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na kierunek Architektura będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, w specjalizacji Budowlano-Architektonicznej i w związku z tym zdających sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych.

05.07.2015 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla pozostałych kandydatów na kierunek Architektura oraz dla wszystkich kandydatów na kierunek Architektura Wnętrz.

Sprawdziany na studia stacjonarne i niestacjonarne dla kandydatów na Wydział Architektury:

kierunek Architektura:
25.06.2015
sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:
1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek Architektura Wnętrz:
25.06.2015 (godz. 9:00)
sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz - etap I
26.06.2015 (godz. 9:00) sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz - etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).

25.06.2015 (godz. 9:00) sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla absolwentów specjalności Budowlano-Architektonicznej na kierunku Budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:
1 zadanie (godzina 9:00);
2 zadanie (godzina 13:30).
 
06.07.2015 – 07.07.2015 Postępowanie kwalifikacyjne. 02.07.2015 - 07.07.2015 Postępowanie kwalifikacyjne.

08.07.2015 (godz. 9.00) Sprawdzian z zakresu architektury i urbanistyki dla kandydatów na kierunek Architektura.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

08.07.2015 (godz. 9.00) Rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio dla kandydatów na kierunek Architektura Wnętrz.
08.07.2015 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia. 13.07.2015 (po godz. 15:00) Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
10.07.2015 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia. 15.07.2015 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2015 (po godz. 15:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia oraz II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia. 16.07.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie listy przyjętych na studia oraz II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
15.07.2015 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia. 20.07.2015 (godz. 12:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
16.07.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia, uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia. 20.07.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie listy przyjętych na studia, uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
20.07.2015 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów na kierunkach z listy ogłoszonej przez UKR.
21.07.2015 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie listy rezerwowej. 21.07.2015 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie listy rezerwowej.
22.07.2015 (godz. 14:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia. 22.07.2015 (godz. 14:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia.
22.07.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie listy IIIa przyjętych na studia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości), listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia. 22.07.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie listy IIIa przyjętych na studia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości), listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia.
23.07.2015 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia. 23.07.2015 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia.
24.07.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie listy IIIb przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia. 24.07.2015 (godz. 15:00) Ogłoszenie listy IIIb przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

* Dostarczenie dokumentów na Uczelnię zgodnie z procedurą rekrutacji osobiście lub przez pełnomocnika

Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2015/2016 na Politechnice Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia
 

STUDIA III STOPNIA

01.07.2015 Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
21.09.2015 Ostateczny termin rejestracji.
23.09.2015 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

NABÓR I

od 24.09.2015 do 28.09.2015 Rozmowy kwalifikacyjne.
29.09.2015 Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR II

W przypadku niewypełnienia limitów na studia III stopnia Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia określi terminy naboru uzupełniającego.
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin