Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Harmonogram
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Nowości
Dokumenty
Harmonogram
Kryteria przyjęć
Laureaci i finaliści olimpiad
Opłaty
Komisje rekrutacyjne
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2016/2017
Zaloguj się w Systemie Obsługi Rekrutacji (SORek)
 
Informacje dla przyjętych

Harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 na kierunki prowadzone na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

NABÓR I

04.05.2016 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

27.06.2016 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na kierunek Architektura oraz Architektura Wnętrz. 27.06.2016 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na kierunek Architektura będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, w specjalizacji Budowlano-Architektonicznej i w związku z tym zdających sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych.

03.07.2016 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla pozostałych kandydatów na kierunek Architektura oraz dla wszystkich kandydatów na kierunek Architektura Wnętrz.

Sprawdziany na studia stacjonarne i niestacjonarne dla kandydatów na Wydział Architektury:

kierunek Architektura:
30.06.2016
sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:
1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek Architektura Wnętrz:
30.06.2016 (godz. 9:00)
sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz - etap I.
01.07.2016 (godz. 9:00)
sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz - etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).

30.06.2016 (godz. 9:00) sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla absolwentów specjalności Budowlano-Architektonicznej na kierunku Budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:
1 zadanie (godzina 9:00);
2 zadanie (godzina 13:30)

 
11.07.2016 – 12.07.2016 Postępowanie kwalifikacyjne. 04.07.2016 - 05.07.2016 Postępowanie kwalifikacyjne.

06.07.2016 (godz. 9:00) sprawdzian z zakresu architektury i urbanistyki dla kandydatów na kierunek Architektura.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

06.07.2016 (godz. 9:00) rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio dla kandydatów na kierunek Architektura Wnętrz.

13.07.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

18.07.2016 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

19.07.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia oraz II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia. 19.07.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia oraz II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

21.07.2016 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

22.07.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia, uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

25.07.2016 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów na kierunkach z listy ogłoszonej przez UKR.
26.07.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości). Ogłoszenie listy rezerwowej. 26.07.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy rezerwowej.

27.07.2016 (godz. 14:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIa zakwalifikowanych do przyjęcia.

27.07.2016 (godz. 15:00) Ogłoszenie listy IIIa przyjętych na studia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości), listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia. 27.07.2016 (godz. 15:00) Ogłoszenie listy IIIa przyjętych na studia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu), listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia.

28.07.2016 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy IIIb zakwalifikowanych do przyjęcia.

29.07.2016 (godz. 15:00) Ogłoszenie listy IIIb przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

* Dostarczenie dokumentów na Uczelnię zgodnie z procedurą rekrutacji osobiście lub przez pełnomocnika

 

Harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA

NABÓR I

04.05.2016 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

10.07.2016 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów.

11.07.2016 – 12.07.2016 Postępowanie kwalifikacyjne.

13.07.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

18.07.2016 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

19.07.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach I listy przyjętych na studia; ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

21.07.2016 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

22.07.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach II listy przyjętych na studia, uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.

22.07.2016 (godz. 15:00) Ogłoszenie komunikatu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z listą kierunków, na których są wolne miejsca oraz procedurą rekrutacji na te kierunki.

22.07.2016 – 29.07.2016 Postępowanie rekrutacyjne naboru I uzupełniającego zgodnie z procedurą UKR.

29.07.2016 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.

NABÓR II

29.07.2016 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.

13.09.2016 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.

14.09.2016 – 15.09.2016 Postępowanie kwalifikacyjne.

16.09.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

20.09.2016 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

21.09.2016 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR III

21.09.2016 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na Wydziały dysponujące wolnymi miejscami.

25.09.2016 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.

26.09.2016 Postępowanie kwalifikacyjne.

27.09.2016 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości i dyplomu). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.

28.09.2016 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

29.09.2016 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych Wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

* Dostarczenie dokumentów na Uczelnię zgodnie z procedurą rekrutacji osobiście lub przez pełnomocnika.

Jeśli pozostaną wolne miejsca i kandydaci na liście rezerwowej, operacja wykreślania osób rezygnujących ze studiów i kwalifikacja osób z list rezerwowych będą powtarzane w kolejnych wyznaczonych terminach.

 

Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia
 

STUDIA III STOPNIA

01.07.2016 Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

22.09.2016 Ostateczny termin rejestracji.

26.09.2016 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

NABÓR I

od 27.09.2016 do 28.09.2016 Rozmowy kwalifikacyjne.

29.09.2016 Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR II

W przypadku niewypełnienia limitów na studia III stopnia Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia określi terminy naboru uzupełniającego.

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin