Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Harmonogram
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych
Harmonogram rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Śląskiej

Rekrutacja na studia:
Harmonogram rekrutacji letniej na studia I i II stopnia prowadzone na Wydziale Architektury rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA
NABÓR I

07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

25.06.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

25.06.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunek architektura będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej o specjalizacji budowlano-architektonicznej i w związku z tym zdających sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych.

02.07.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla pozostałych kandydatów na kierunek architektura oraz dla wszystkich kandydatów na kierunek architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury
kierunek architektura
27.06.2018
Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:
1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).
27.06.2018
Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:
1 zadanie (godzina 9:00);
2 zadanie (godzina 13:30).

04.07.2018 (godz. 9:00)
Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
kierunek architektura wnętrz
28.06.2018 (godz. 9:00)
Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap I.

29.06.2018 (godz. 9:00)
Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
04.07.2018 (godz. 9:00)
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
05.07.2018 – 09.07.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.07.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.
12.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.
Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
17.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie II listy przyjętych na studia.
Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
19.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA
NABÓR II
23.07.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
02.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz wyboru kierunków alternatywnych – dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury
kierunek architektura
03.09.2018
Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:
1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).
03.09.2018
Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:
1 zadanie (godzina 9:00);
2 zadanie (godzina 13:30).

06.09.2018 (godz. 9:00)
Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.
Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
kierunek architektura wnętrz
04.09.2018 (godz. 9:00)
Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap I.

05.09.2018 (godz. 9:00)
Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
10.09.2018 (godz. 9:00)
Rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
10.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.09.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.
13.09.2018 (godz. 15:00)
Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.09.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie I listy przyjętych na studia.
Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
18.09.2018 (godz. 15:00)
Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.09.2018 (godz. 15:00)
Ogłoszenie II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.



Harmonogram rekrutacji letniej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA

NABÓR I

07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
08.07.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
09.07.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
10.07.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.
12.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
13.07.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.
Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
17.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia.
Ogłoszenie III listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
19.07.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.
NABÓR II
23.07.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
09.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
10.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.09.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie I listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.
13.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.09.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia.
Ogłoszenie II listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
18.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych.
NABÓR III
20.09.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
23.09.2018 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
24.09.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
25.09.2018 (godz. 12:00)
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.
26.09.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
27.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.


Harmonogram rekrutacji zimowej na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

STUDIA II STOPNIA
NABÓR I
03.01.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
05.02.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
06.02.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
07.02.2019 (godz. 12:00)
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.
11.02.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
12.02.2019 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.
NABÓR II
13.02.2019 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki dysponujące wolnymi miejscami.
17.02.2019 Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłat rekrutacyjnych i wyboru kierunków studiów.
18.02.2019 Postępowanie kwalifikacyjne.
19.02.2019 (godz. 12:00)
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów na poszczególnych kierunkach.
Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia wymaganych dokumentów).
Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.
21.02.2019 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
22.02.2019 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.



Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickiego 2018/2019

STUDIA III STOPNIA
NABÓR I
07.05.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
05.09.2018 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
07.09.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
10.09.2018 - 11.09.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.
12.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.
NABÓR II
13.09.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.
24.09.2018 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
26.09.2018 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
27.09.2018 Rozmowy kwalifikacyjne.
28.09.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

Istnieje możliwość przeprowadzenia uzupełniającej rekrutacji na studia doktoranckie w zależności od potrzeb wydziału. Rekrutacja ta ma charakter doraźny i jest przeprowadzana za zgodą Rektora, na wniosek dziekana poparty pozytywną opinią kierownika danych studiów doktoranckich.
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin