Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Rekrutacja przez pełnomocnika
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych
Rekrutacja przez pełnomocnika

Jeśli nie będziesz mógł (mogła) osobiście wziąć udziału w rekrutacji zgodnie z harmonogramem, to możesz upoważnić inną osobę do dokończenia procesu rekrutacji w Twoim imieniu. Pełnomocnictwo nie musi być uwierzytelnione notarialnie.

  1. Pobierz i wypełnij (na komputerze lub ręcznie) odpowiedni formularz pełnomocnictwa. Dołącz wypełniony formularz do dokumentów składanych w ramach rekrutacji.
  2. Pełnomocnik musi znać wszystkie Twoje dane osobowe i dane dotyczące Twojej edukacji oraz mieć dostęp do skrzynki email podanej przez Ciebie podczas rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji. Szczegółowe dane trzeba będzie wpisać w kwestionariuszu osobowym dostępnym po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia.
  3. Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.
    UWAGA: Przygotuj zdjęcie w postaci cyfrowej (w pliku) - będzie ono niezbędne pełnomocnikowi podczas wypełniania kwestionariusza osobowego.
    UWAGA: Przygotuj poświadczoną kserokopię swojego dowodu tożsamości (poświadczenie możesz uzyskać w siedzibie komisji rekrutacyjnej odpowiedniego wydziału lub w dziekanacie wydziału).Poświadczenie notarialne nie jest wymagane, jednak jest dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  4. Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram rekrutacji i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie proces rekrutacji.
Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin