Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Harmonogram
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych
Harmonogram rekrutacji na studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Śląskiej

Rekrutacja na studia:
Harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 prowadzone na Wydziale Architektury

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA
NABÓR I

04.05.2017 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.

26.06.2017 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na kierunki architektura oraz architektura wnętrz.

26.06.2017 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla kandydatów na kierunek architektura będących absolwentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, w specjalizacji budowlano-architektonicznej i w związku z tym zdających sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych.

02.07.2017 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych dla pozostałych kandydatów na kierunek architektura oraz dla wszystkich kandydatów na kierunek architektura wnętrz.
Sprawdziany dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury:

kierunek architektura:
29.06.2017 Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych:
1 zadanie (godz. 9:00);
2 zadanie (godz.13:30).

kierunek architektura wnętrz:
29.06.2017 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap I.
30.06.2017 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz – etap II (dla kandydatów, którzy zaliczyli I etap).
29.06.2017 (godz. 9:00) Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych dla absolwentów specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku budownictwo prowadzonej przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej:
1 zadanie (godzina 9:00);
2 zadanie (godzina 13:30).
05.07.2017 (godz. 9:00) Sprawdzian z zakresu architektury i urbanistyki dla kandydatów na kierunek architektura. Ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

05.07.2017 (godz. 9:00) Rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz.
06.07.2017 – 10.07.2017 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.07.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości lub dyplomu). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
13.07.2017 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.07.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie I listy przyjętych na studia, ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości lub dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
17.07.2017 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
18.07.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie II listy przyjętych na studia, ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości lub dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
20.07.2017 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
21.07.2017 (godz. 15:00) Ogłoszenie III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

* dostarczenie osobiście lub przez pełnomocnika dokumentów na Uczelnię zgodnie z procedurą rekrutacji.Harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA

NABÓR I

04.05.2017 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
09.07.2017 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.
10.07.2017 Postępowanie kwalifikacyjne.
11.07.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości lub dyplomu). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
13.07.2017 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
14.07.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia, ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości lub dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
18.07.2017 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
19.07.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach II listy przyjętych na studia, ogłoszenie III listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości lub dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
20.07.2017 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z III listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
21.07.2017 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach III listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

21.07.2017 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.
13.09.2017 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.
14.09.2017 Postępowanie kwalifikacyjne.
15.09.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości lub dyplomu). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.
19.09.2017 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
20.09.2017 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR III

20.09.2017 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.
24.09.2017 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.
25.09.2017 Postępowanie kwalifikacyjne.
26.09.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości lub dyplomu). Ogłoszenie listy nieprzyjętych na studia.
27.09.2017 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
28.09.2017 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych na studia i uaktualnionej listy nieprzyjętych na studia.

* dostarczenie osobiście lub przez pełnomocnika dokumentów na Uczelnię zgodnie z procedurą rekrutacji.
Jeśli pozostaną wolne miejsca i kandydaci na liście rezerwowej, operacja wykreślania osób rezygnujących ze studiów i kwalifikacji osób z list rezerwowych będzie powtarzana w kolejnych wyznaczonych terminach.Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA II STOPNIA

NABÓR I

08.01.2018 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
31.01.2018 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.
01.02.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
02.02.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).
07.02.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
08.02.2018 (godz. 15:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i listy nieprzyjętych na studia.

NABÓR II

8.02.2018 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na wydziały dysponujące wolnymi miejscami.
12.02.2018 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.
13.02.2018 Postępowanie kwalifikacyjne.
14.02.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów).
15.02.2018 (godz. 15:00) Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
16.02.2018 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach listy przyjętych i listy nieprzyjętych na studia.Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Śląskiej

Elektroniczna rejestracja na studia

STUDIA III STOPNIA

NABÓR I

10.07.2017 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
10.09.2017 Ostateczny termin rejestracji.
13.09.2017 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
14.09.2017 – 15.09.2017 Rozmowy kwalifikacyjne.
18.09.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

18.09.2017 (po godz. 15:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
24.09.2017Ostateczny termin rejestracji.
26.09.2017Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
27.09.2017 – 28.09.2017 Rozmowy kwalifikacyjne.
29.09.2017 (godz. 12:00)Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach list przyjętych na studia.

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin