Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Studia podyplomowe
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych

plakat


Czas trwania studiów:

2 semestry

Wysokość opłaty:

3 800 zł (1 900 zł/semestr)

Organizacja zajęć:

Sobota i niedziela co dwa tygodnie

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów ma uporządkowaną wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych, jego filozoficznych, społecznych, historycznych, psychologicznych i technicznych podstaw, a także ma elementarną wiedze dotyczącą procesów kompetencji psychospołecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych, w tym interpersonalnych, ich prawidłowości i zakłóceń. Dodatkowo ma wiedzę na temat projektowania ścieżki zarządzania zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych. Absolwent potrafi też posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności zarządczych. Posiada również umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, jak również potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności zarządczej.

Studia obejmują zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazywania wiedzy, praktyki w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice, naukę latania bezzałogowym statkiem powietrznym, trening umiejętności psychospołecznych. Zajęcia poprowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem pracy w m.in.: Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Parlamencie Europejskim, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach czy Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej.

Podczas studiów przewidziano trening umiejętności kierowniczych, szkolenie latania bezzałogowym statkiem powietrznym, projekt badawczy oraz 45 godzin praktyk w porcie lotniczym. Studia kończą się egzaminami z zakresu treści kształcenia realizowanych w toku studiów.


Przedmioty:

Podstawy zarządzania; Psychologia pracy i organizacji; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Ochrona środowiska w lotnictwie; Zarządzanie relacjami społecznymi; Prawo i przepisy lotnicze; Czynnik ludzki (Human Factor) w lotnictwie; Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi; Zarządzanie bezpieczeństwem w porcie lotniczym; Zarządzanie infrastrukturą lotniskową; Lotniskowe służby operacyjne; Aviation English; Trening umiejętności psychospołecznych; Frazeologia lotnicza; Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych; Implementacja PBN w lotnictwie; Zarządzanie ruchem lotniczym; Trening umiejętności kierowniczych; Projekt badawczy w pracy specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych

Kryteria przyjęć:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Marta Jackowska

tel. 32 603 40 58

STRONA WŁASNA STUDIÓW

ZAPISZ SIĘ

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin