Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Studia podyplomowe
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych
Nauczanie matematyki w szkołach

Czas trwania studiów:

3 semestry

Początek zajęć:

semestr zimowy

Wysokość opłaty:

5 400 zł (1 800 zł/semestr)

Organizacja zajęć:

Soboty i niedziele

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę matematyczną w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia – potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia, zna pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej oraz potrafi zilustrować konkretne pojęcia i weryfikować hipotezy. Poza specjalistyczną wiedzą matematyczną absolwent potrafi też jasno przedstawić zagadnienia swoim słuchaczom, zdobywa umiejętność do wystąpień publicznych, a także potrafi zaprojektować, zbadać i przedstawić obserwacje dotyczące prostych badań doświadczalnych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
- posiada gruntowną wiedzę z zakresu matematyki,
- potrafi planować proces dydaktyczny, wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej,
- potrafi łatwo, używając prostego języka, przekazywać swoją wiedzę innym w mowie i piśmie,
- posiada umiejętność krytycznego myślenia i rozumowania, które pozwalają mu sformalizować, analizować i sprawnie rozwiązywać problemy,
- potrafi łatwo i szybko przyswajać nową wiedzę, również samodzielnie pogłębiać wiedzę korzystając z różnych źródeł,
- potrafi używać nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Przedmioty:

Elementy logiki i teorii mnogości; Algebra i arytmetyka; Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki; Analiza matematyczna; Matematyka dyskretna; Geometria; Rachunek prawdopodobieństwa; Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki; Dydaktyka matematyki

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu magistra inżyniera, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych lub czynnych zawodowo nauczycieli posiadających dyplom magistra i posiadających kompetencje w zakresie efektów kształcenia wymaganych od kandydata wg programu Kształcenia.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Marianna Konkol

tel. 32 237 20 29


Strona własna studiów

ZAPISZ SIĘ

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin