Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Studia podyplomowe
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych
Studia coachingu

Czas trwania studiów:

2 semestry

Początek zajęć:

semestr zimowy

Wysokość opłaty:

4 500 zł (2 250 zł/semestr)

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od 9.00 do 18.00

Sylwetka absolwenta:

Program dwusemestralnych studiów podyplomowych zakłada, że w wyniku ich ukończenia absolwent uzyskuje coś więcej niż tylko dyplom określający poziom i kierunek wykształcenia. Oznacza, iż absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i coachingowe, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru kompetencji coacha.

Słuchacze podyplomowych studiów "Studia coachingu" dowiedzą się między innymi, jakie są psychologiczne i społeczne podstawy funkcjonowania człowieka, poznają przyczyny ludzkich zachowań w określonych sytuacjach życiowych, mają wiedzę w zakresie kodeksu etycznego coacha i kompetencji wymaganych od osoby będącej w roli coacha. Wiedza ta obejmuje również zagadnienia związane praktyką - zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie coachingu oraz prawa i obowiązki coacha i klienta.

Umiejętności praktyczne będą obejmować zastosowanie poznanych modeli i narzędzi coachingowych w pracy z klientem, przedstawienie celów coachingu, programu spotkań i celów wykorzystywanych narzędzi. Nabyte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne pomogą stosować efektywną komunikację podczas sesji coachingowych, zadawań pytania świadczące o aktywnym słuchaniu i rozumieniu klienta oraz budować atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania w relacji z klientem.

Absolwent posiada rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów, ma świadomość konieczności współpracy z innymi ludźmi, dla osiągnięcia celów coachingowych w pracy z klientem oraz potrafi posługiwać się zdobytą wiedza w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etycznych.

Programy, według których prowadzone będą zajęcia, to programy akredytowane przez International Coaching Federation, po których uczestnicy otrzymują zaświadczenia ACSTH wymagane do akredytacji na poziomie ACC w Stanach Zjednoczonych.


Kryteria przyjęć:

- przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
- dostarczenie przez uczestnika wymaganych dokumentów (podanie, kwestionariusz osobowy)

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Agnieszka Dorożyńska
tel. 32-2777323
agnieszka.dorozynska@polsl.pl

Folder PDF studiów

ZAPISZ SIĘ

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin