Serwis WWW Politechniki Śląskiej Moduł Kandydata Systemu Obsługi Rekrutacji
Politechnika Śląska
Strona domowa > Studia podyplomowe
 
Aktualności
Nowości
ROZWIŃ SKRZYDŁA!
Kryteria przyjęć
Harmonogram rekrutacji
Wymagane dokumenty
Opłaty
Laureaci i finaliści olimpiad
Kontakt
ABC rekrutacji
Kandydaci niepełnosprawni
Rekrutacja przez pełnomocnika
Informator o kierunkach 2018/2019
ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE OBSŁUGI REKRUTACJI (SORek)
Informacje dla przyjętych
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Czas trwania studiów:

2 semestry

Początek zajęć:

semestr zimowy

Wysokość opłaty:

4 000 zł (2 000 zł/semestr)

Organizacja zajęć:Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę i kompetencje, jakie konieczne są do profesjonalnego zajmowania się bezpieczeństwem informacji. Będzie potrafił zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje na rynku pracy, korzystając z wiedzy i doświadczenia praktyków biznesu.

Absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie polityki bezpieczeństwa i jej aspektów prawnych, informatycznych, fizycznych i ludzkich, zarządzania polityką bezpieczeństwa, w tym podstaw zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu zarządczego, tworzenia i zabezpieczania sieci komputerowej oraz konfiguracji i zabezpieczenia poszczególnych urządzeń znajdujących się w sieci wewnętrznej i zewnętrznej, a także narzędzi i metod zabezpieczenia informacji, w tym podpisu elektronicznego i kancelarii tajnej oraz GIODO.

Ponadto, słuchacz w trakcie studiów nabędzie praktyczne zdolności przygotowywania polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzania bezpieczeństwem informacji, monitorowania i kontrolowania wprowadzenia polityki informacji, wypowiadania się oraz oceny przydatności poszczególnych narzędzi i metod zabezpieczania informacji, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz doradzania różnego typu organizacjom w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Absolwent zdobędzie również kompetencje personalne i społeczne w zakresie: umiejętności pracy w grupie, komunikowania się z otoczeniem oraz umiejętności prezentacyjnych i szkoleniowych.


Przedmioty:

Polityka bezpieczeństwa informacji; Zarządzanie bezpieczeństwem informacji; Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji; Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych; Ochrona informacji w sieci publicznej; Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa; Audyt bezpieczeństwa informacji; Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście bezpieczeństwa informacji.

Kryteria przyjęć:

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub tytułu równorzędnego

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Mateusz Witański
tel. 505 300 535
mateusz@witanski.eu

Folder PDF studiów

ZAPISZ SIĘ

Politechnika Śląska Facebook Twitter YouTube Informator o kierunkach
Admin