Aktualności


Komunikat w sprawie świadectwa dojrzałości (21.05.2021)

Aby przesłać zgłoszenie na studia, należy wcześniej uzupełnić swoje dane osobowe oraz podstawowe informacje o świadectwie dojrzałości (rodzaj dokumentu, rok uzyskania świadectwa i kraj wydania). Przypominamy, że świadectwo dojrzałości to dokument otrzymywany po zdaniu egzaminu maturalnego. Dokument ten popularnie jest nazywany świadectwem maturalnym.

Prosimy nie wpisywać do systemu informacji o świadectwie ukończenia szkoły średniej.Komunikat w sprawie rekrutacji letniej 2021 (20.05.2021)

Rejestracja w rekrutacji letniej 2021 już trwa. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem naboru.

Aby przesłać zgłoszenie na studia, należy wcześniej uzupełnić swoje dane osobowe oraz podstawowe informacje o świadectwie dojrzałości (rodzaj dokumentu, rok uzyskania świadectwa i kraj wydania). Pozostałe dane o maturze (data wydania i numer świadectwa, wyniki maturalne itd.) trzeba uzupełnić po otrzymaniu świadectwa dojrzałości.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść za każde przesłane zgłoszenie na studia.

Informujemy również, że kwalifikacja na studia nie zależy od kolejności zgłoszeń.


Komunikat w sprawie rekrutacji zimowej (aktualizacja 19.03.2021)

Szanowni Kandydaci! Uprzejmie informujemy, że rekrutacja zimowa jest prowadzona przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Jednocześnie wyjaśniamy:

  • Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest m.in. wcześniejsze ukończenie studiów. Złożenie egzaminu dyplomowego (obrona) powinno nastąpić przed upływem terminu rejestracji.
  • W systemie należy wgrać skan/zdjęcie dyplomu wraz z suplementem do dyplomu. Wszystkie strony suplementu powinny być zawarte we wgranym pliku.
  • Osoby, które jeszcze nie otrzymały dyplomu wraz z suplementem, wgrywają do systemu zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie to powinno zawierać: informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. W takiej sytuacji prosimy również o wgranie zaświadczenia o zaliczonych zajęciach i uzyskanych ocenach końcowych lub zaświadczenia z informacją o ocenie z przebiegu studiów (jest to średnia z wszystkich ocen końcowych ważona liczbą punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów). Jako numer dyplomu należy wskazać 0, a jako datę wydania dyplomu – datę wydania zaświadczenia. Prosimy nie wpisywać danych dyplomu z systemu USOSweb, jeżeli dyplom nie został jeszcze odebrany.
  • Absolwenci sprzed 2005 roku, którzy nie posiadają suplementu do dyplomu, wgrywają zamiast niego skan karty przebiegu studiów, indeksu lub innego dokumentu zawierającego wykaz przedmiotów.
  • Zgłoszenia na kierunki studiów można zmieniać do końca okresu rejestracji. Prosimy o przemyślany wybór.
  • Osoby przyjęte na studia będą składać dokumenty papierowe w Biurze Obsługi Studentów po rozpoczęciu zajęć. Będzie się to odbywało w pełni bezpiecznie, z zachowaniem rygorów sanitarnych. O szczegółach będą informować Biura Obsługi Studentów.

Prosimy również o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami.


Komunikat w sprawie weryfikacji dokumentów (17.02.2021)

Informujemy, że dokumenty wgrane w systemie rekrutacyjnym są weryfikowane do końca postępowania kwalifikacyjnego. Prosimy o cierpliwe oczekiwane na wynik weryfikacji. Status dokumentów można na bieżąco sprawdzić na swoim koncie w systemie IRK.


Font Resize
Contrast