Aktualności

Sprawdzian uzdolnień artystycznych w rekrutacji letniej 2022 – kierunek Architektura wnętrz

Informujemy, że na sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na I stopień studiów stacjonarnych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej na Kierunku Architektura Wnętrz należy stawić się dwukrotnie: 29.06.2022 oraz 30.06.2022 miedzy godziną 8.00 a 9.00 w budynku A Wydziału Architektury w Gliwicach przy ul. Akademickiej 7.

Między 8.00 a 9.00 będą Państwo wpuszczani na Wydział. Przy wejściu będą sprawdzane dowody tożsamości, a jeżeli nie jest zaksięgowana opłata rekrutacyjne to także dowody wpłaty.

Oba etapy sprawdzianu rozpoczynają się o godzinie 9.00.

Do sprawdzianu należy przygotować:

 • deskę rysunkową o wymiarach 50 cm x 70 cm,
 • klipsy, za pomocą których będzie można przymocować kartkę do deski,
 • taśmę klejącą i nożyk lub nożyczki,
 • ołówek lub zestaw ołówków, temperówkę, gumkę,
 • materiały piśmiennicze pozwalające na wykonanie rysunku techniką barwną (np.: kredki, flamastry, pastele, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą).

NIE NALEŻY przynosić własnego bristolu!
Prosimy na egzamin założyć wygodne buty i strój nieutrudniający ruchów.
Podczas egzaminu nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych.
PROSIMY PAMIĘTAĆ O PODPISANIU TECZEK Z PORTFOLIO ORAZ WSZYSTKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NICH RYSUNKÓW.


Sprawdzian uzdolnień artystycznych w rekrutacji letniej 2022 – kierunek Architektura

Informujemy, że na sprawdzian uzdolnień artystycznych dla kandydatów na I stopień studiów stacjonarnych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej na Kierunku Architektura należy stawić się dnia 28.06.2022 między godziną 8.00 a 9.00 w budynku A Wydziału Architektury w Gliwicach przy ul. Akademickiej 7.

Między 8.00 a 9.00 będą Państwo wpuszczani na Wydział. Przy wejściu będą sprawdzane dowody tożsamości, a jeżeli nie jest zaksięgowana opłata rekrutacyjne to także dowody wpłaty.

Egzamin składa się z dwóch zadań.
Zadanie I: 9.00 – 12.00
Zadanie II: 13.30 – 16.30

Do sprawdzianu należy przygotować:

 • deskę rysunkową o wymiarach 50 cm x 70 cm,
 • klipsy, za pomocą których będzie można przymocować kartkę do deski,
 • taśmę klejącą i nożyk lub nożyczki,
 • ołówek lub zestaw ołówków, temperówkę, gumkę,
 • materiały piśmiennicze pozwalające na wykonanie rysunku techniką barwną (np.: kredki, flamastry, pastele, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą).

NIE NALEŻY przynosić własnego bristolu!
Prosimy na egzamin założyć wygodne buty i strój nieutrudniający ruchów.
Podczas egzaminu nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych.


Komunikat w sprawie rekrutacji letniej 2022 (25.05.2022)

Rejestracja w rekrutacji letniej 2022 już trwa. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem naboru.

Aby przesłać zgłoszenie na studia, należy wcześniej uzupełnić swoje dane osobowe oraz podstawowe informacje o świadectwie dojrzałości (rodzaj dokumentu, rok uzyskania świadectwa i kraj wydania). Pozostałe dane o maturze (data wydania i numer świadectwa, wyniki maturalne itd.) trzeba uzupełnić po otrzymaniu świadectwa dojrzałości.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść za każde przesłane zgłoszenie na studia.

Informujemy również, że kwalifikacja na studia nie zależy od kolejności zgłoszeń.


Komunikat w sprawie świadectwa dojrzałości (25.05.2022)

Aby przesłać zgłoszenie na studia, należy wcześniej uzupełnić swoje dane osobowe oraz podstawowe informacje o świadectwie dojrzałości (rodzaj dokumentu, rok uzyskania świadectwa i kraj wydania). Przypominamy, że świadectwo dojrzałości to dokument otrzymywany po zdaniu egzaminu maturalnego. Dokument ten popularnie jest nazywany świadectwem maturalnym.

Prosimy nie wpisywać do systemu informacji o świadectwie ukończenia szkoły średniej.


Komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie naboru IV (23.02.2022)

Centralna Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór IV jest prowadzony na następujące kierunki:

Rejestracja w systemie IRK trwa do 1 marca do godz. 6:59. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem przed przystąpieniem do naboru.

Przypominamy też, że osoby zakwalifikowane składają dokumenty w postaci papierowej.


Komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie składania dokumentów w naborze III (01.03.2022)

W dniu 1 marca 2022 r. opublikowane zostały wyniki kwalifikacji w naborze 3 rekrutacji zimowej na studia II stopnia. Osoby zakwalifikowane mogą składać dokumenty w postaci papierowej do 2 marca w godzinach od 8.00 do 15.00, a w czwartek 3 marca w godzinach od 8.00 do 17.00.

Dokumenty można złożyć tylko na jednym kierunku studiów. Można to zrobić w biurze obsługi studentów właściwym dla miejsca odbywania zajęć zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

Niezłożenie dokumentów będzie równoznaczne z rezygnacją z przyjęcia na studia.


Miejsce składania teczek przez kandydatów z IV naboru na studia w roku akademickim 2021/2022

Dokumenty składają osoby zakwalifikowane. Dokumenty składa się wyłącznie w postaci papierowej.
Wejście do budynku Uczelni wyłącznie w maseczce i z zachowaniem dystansu do innych osób.

Osoby zakwalifikowane w naborze IV mogą złożyć dokumenty do 21 września do godz. 14.00. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyjęcia na studia.

Pobierz pełny harmonogram jako plik PDF


Miejsce składania przez kandydatów teczek na studia w roku akademickim 2021/2022

Dokumenty składają osoby zakwalifikowane. Dokumenty składa się wyłącznie w postaci papierowej.
Wejście do budynku Uczelni wyłącznie w maseczce i z zachowaniem dystansu do innych osób.

 

DATA BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW

BOS 1

Gliwice,
ul. Konarskiego 18

BOS 2

Gliwice,
ul. Akademicka 2

BOS 3

Gliwice,
ul. Akademicka 7

BOS 4

Gliwice,
ul. Akademicka 16

BOS 5

Gliwice,
ul. Akademicka 5

BOS 6

Gliwice,
ul. Marcina Strzody 9

BOS 7

Gliwice,
ul. Kaszubska 23

BOS 8

Gliwice,
ul. Konarskiego 18A

BOS ZABRZE

Zabrze,
ul. Roosevelta 26-28

BOS KATOWICE

Katowice,
ul. Krasińskiego 8

ul. Bolesława Krzywoustego 2 ul. Roosevelta 40

Sobota

17.07
(ostatni dzień na złożenie dokumentów)

Pokój 120 A i 121

8.00-12.00

Pokój 122B

8.00-12.00

Pokój 461, 462

8.00-12.00

Pokój 112, 110, 108

8.00-12.00

Pokój 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24

8.00-12.00

Pokój 102, 103, 105

8.00-12.00

Pokój 6

9.00-12.00

Pokój 309

9.00-12.00

Pokój 29, 30, 31, 32

8.00-12.00

Pokój 124, 125, 126

8.00-12.00

Pokój 128, 129, 159, 160

9.00-12.00

Pokój 233, 233A

8.00-12.00

tylko ul. Roosevelta 26

Osoby zakwalifikowane w naborze I mogą złożyć dokumenty do 17 lipca do godz. 12.00. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przyjęcia na studia.

Pobierz pełny harmonogram jako plik PDF


Komunikat w sprawie miejsca odbywania zajęć (aktualizacja 23.06.2022)

KIERUNEK STUDIÓW JEDNOSTKA MIASTO BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW
ANALITYKA BIZNESOWA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE BOS Zabrze
ARCHITEKTURA Wydział Architektury GLIWICE BOS 3 Gliwice
ARCHITEKTURA WNĘTRZ Wydział Architektury GLIWICE BOS 3 Gliwice
AERONAUTICS AND AEROSPACE ENGINEERING Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE BOS Katowice
AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE BOS 2 Gliwice
AUTOMATYKA I ROBOTYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE BOS 4 Gliwice
AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE BOS 8 Gliwice
BIOMEDICAL ENGINEERING Wydział Inżynierii Biomedycznej ZABRZE BOS Zabrze
BIOTECHNOLOGIA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE BOS 4 Gliwice
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE BOS 1 Gliwice
Wydział Chemiczny GLIWICE BOS 6 Gliwice
BIOTECHNOLOGY Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE BOS 1 Gliwice
BUDOWNICTWO Wydział Budownictwa GLIWICE BOS 5 Gliwice
CHEMIA Wydział Chemiczny GLIWICE BOS 6 Gliwice
CIVIL ENGINEERING Wydział Budownictwa GLIWICE BOS 5 Gliwice
COGNITIVE TECHNOLOGIES Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE BOS Zabrze
CONTROL, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE BOS 4 Gliwice
ELECTRICAL ENGINEERING Wydział Elektryczny GLIWICE BOS 2 Gliwice
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE BOS 4 Gliwice
ELEKTROTECHNIKA Wydział Elektryczny GLIWICE BOS 2 Gliwice
ENERGETYKA Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE BOS 1 Gliwice
FIZYKA TECHNICZNA Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej GLIWICE BOS 1 Gliwice
GENERAL ENGINEERING GLIWICE
GEODEZJA I KARTOGRAFIA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE BOS 2 Gliwice
GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE BOS 2 Gliwice
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY Wydział Chemiczny GLIWICE BOS 6 Gliwice
INFORMATICS Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE BOS 4 Gliwice
INFORMATYKA (Gliwice) Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE BOS 4 Gliwice
INFORMATYKA (Katowice) Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki KATOWICE BOS Katowice
INFORMATYKA (profil praktyczny) Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE BOS 7 Gliwice
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil ogólnoakademicki) Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE BOS Katowice
INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA (profil praktyczny) Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE BOS Katowice
INFORMATYKA W SYSTEMACH I UKŁADACH ELEKTRONICZNYCH Wydział Elektryczny GLIWICE BOS 2 Gliwice
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej GLIWICE BOS 2 Gliwice
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE BOS 1 Gliwice
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział Inżynierii Biomedycznej ZABRZE BOS Zabrze
INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE BOS 8 Gliwice
INŻYNIERIA LOTNICZA I KOSMICZNA Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE BOS Katowice
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE BOS Katowice
INŻYNIERIA OGÓLNA GLIWICE
INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE BOS 8 Gliwice
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE BOS 1 Gliwice
LINGWISTYKA STOSOWANA Wydział Organizacji i Zarządzania GLIWICE BOS 1 Gliwice
LOGISTYKA Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE BOS Zabrze
MANAGEMENT Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE BOS Zabrze
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE BOS Zabrze
MATEMATYKA Wydział Matematyki Stosowanej GLIWICE BOS 7 Gliwice
MECHANICAL ENGINEERING Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE BOS 8 Gliwice
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE BOS 8 Gliwice
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia dualne) Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE BOS 8 Gliwice
MECHATRONIKA Wydział Elektryczny GLIWICE BOS 2 Gliwice
MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA Wydział Mechaniczny Technologiczny GLIWICE BOS 8 Gliwice
MODELOWANIE KOMPUTEROWE Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE BOS 1 Gliwice
POWER ENGINEERING Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki GLIWICE BOS 1 Gliwice
TECHNOLOGIA CHEMICZNA Wydział Chemiczny GLIWICE BOS 6 Gliwice
TELEINFORMATYKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki GLIWICE BOS 4 Gliwice
TRANSPORT Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE BOS Katowice
TRANSPORT (in English) Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE BOS Katowice
TRANSPORT KOLEJOWY (studia dualne) Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej KATOWICE BOS Katowice
ZARZĄDZANIE Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE BOS Zabrze
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział Inżynierii Materiałowej KATOWICE BOS Katowice
Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE BOS Zabrze
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Wydział Organizacji i Zarządzania ZABRZE BOS Zabrze

Rekrutacja na Politechnikę Śląską

Zapraszamy do zapoznania się z filmem poświęconym rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej.


Komunikat w sprawie sprawdzianu uzdolnień artystycznych na kierunku Architektura – studia II stopnia

W dniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki 2 lipca 2021 r. prosimy stawić się przed budynkiem Wydziału Architektury przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach o godzinie 8.30. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00.
Przy rejestracji na sprawdzian będą przyjmowane portfolio.

Przypominamy, że osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Architektura na Politechnice Śląskiej oraz mają na dyplomie wpisany wynik studiów bardzo dobry (5,0) są zwolnione ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Te osoby muszą jedynie dostarczyć portfolio (nie jest wymagana obecność osobista).

Przy wejściu zostaną Państwo poddani pomiarowi temperatury ciała. Do budynku będą wpuszczane wyłącznie osoby w maseczkach. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przed wejściem do budynku prosimy zachować bezpieczny odstęp – minimum 1,5 m.

W dniu egzaminu należy przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie o świadomości obowiązującego zagrożenia spowodowanego COVID-19, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz przybory do pisania.

Portfolio odbierać będzie można od wtorku 6 lipca 2021 r. na portierni Wydziału Architektury.

 

Pobierz plik z komunikatem.


Komunikat w sprawie sprawdzianu uzdolnień artystycznych na kierunku Architektura (24.06.2021)

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji sprawdzian uzdolnień artystycznych na kierunku Architektura odbędzie się 28 czerwca 2021 r.

W dniu sprawdzianu prosimy stawić się zgodnie z poniższym rozkładem:

 1. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery A – J
  Godzina 8.00, wejście główne do budynku Wydziału Architektury, ul. Akademicka 7 (na mapie oznaczone jako WEJŚCIE ARCHITEKTURA)
 2. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery K – M
  Godzina 8.30, wejście główne do budynku Wydziału Architektury, ul. Akademicka 7 (na mapie oznaczone jako WEJŚCIE ARCHITEKTURA)
 3. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery N – So
  Godzina 8.00, wejście główne do Hali Sportowej “Nowa Hala” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 28 (na mapie oznaczone jako WEJŚCIE HALA SPORTOWA “A”)
 4. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery Sp – Ż
  Godzina 8.00, wejście tylne do Hali Sportowej „Nowa Hala” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 28 (na mapie oznaczone jako WEJŚCIE HALA SPORTOWA “B”)

Aby powiększyć mapę, należy kliknąć w obrazek poniżej:

Przy wejściu zostaną Państwo poddani pomiarowi temperatury ciała. Do budynków będą wpuszczane wyłącznie osoby w maseczkach. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przed wejściem do budynku prosimy zachować bezpieczny odstęp – minimum 1,5 m.

W dniu egzaminu należy przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie o świadomości obowiązującego zagrożenia spowodowanego COVID-19, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz przybory wyszczególnione na stronie rekrutacji. Kandydaci niepełnoletni są obowiązani przedłożyć również zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w sprawdzianie.

 

Pobierz plik z komunikatem.


Komunikat w sprawie sprawdzianu uzdolnień artystycznych na kierunku Architektura wnętrz (24.06.2021)

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji sprawdzian uzdolnień artystycznych na kierunku Architektura wnętrz odbędzie się 29 i 30 czerwca 2021 r.

W dniu egzaminów prosimy stawić się przed budynkiem Wydziału Architektury przy ul. Akademickiej 7 o godzinie 8.30.

Pierwszego dnia sprawdzianu – 29 czerwca 2021 r. – należy przynieść portfolio.

Przy wejściu zostaną Państwo poddani pomiarowi temperatury ciała. Do budynku będą wpuszczane wyłącznie osoby w maseczkach. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przed wejściem do budynku prosimy zachować bezpieczny odstęp – minimum 1,5 m.

W dniu egzaminu należy przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie o świadomości obowiązującego zagrożenia spowodowanego COVID-19, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz przybory wyszczególnione na stronie rekrutacji. Kandydaci niepełnoletni są obowiązani przedłożyć również zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w sprawdzianie.

 

Pobierz plik z komunikatem.

Komunikat w sprawie rekrutacji zimowej (aktualizacja 19.03.2021)

Szanowni Kandydaci! Uprzejmie informujemy, że rekrutacja zimowa jest prowadzona przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Jednocześnie wyjaśniamy:

 • Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest m.in. wcześniejsze ukończenie studiów. Złożenie egzaminu dyplomowego (obrona) powinno nastąpić przed upływem terminu rejestracji.
 • W systemie należy wgrać skan/zdjęcie dyplomu wraz z suplementem do dyplomu. Wszystkie strony suplementu powinny być zawarte we wgranym pliku.
 • Osoby, które jeszcze nie otrzymały dyplomu wraz z suplementem, wgrywają do systemu zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie to powinno zawierać: informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. W takiej sytuacji prosimy również o wgranie zaświadczenia o zaliczonych zajęciach i uzyskanych ocenach końcowych lub zaświadczenia z informacją o ocenie z przebiegu studiów (jest to średnia z wszystkich ocen końcowych ważona liczbą punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów). Jako numer dyplomu należy wskazać 0, a jako datę wydania dyplomu – datę wydania zaświadczenia. Prosimy nie wpisywać danych dyplomu z systemu USOSweb, jeżeli dyplom nie został jeszcze odebrany.
 • Absolwenci sprzed 2005 roku, którzy nie posiadają suplementu do dyplomu, wgrywają zamiast niego skan karty przebiegu studiów, indeksu lub innego dokumentu zawierającego wykaz przedmiotów.
 • Zgłoszenia na kierunki studiów można zmieniać do końca okresu rejestracji. Prosimy o przemyślany wybór.
 • Osoby przyjęte na studia będą składać dokumenty papierowe w Biurze Obsługi Studentów po rozpoczęciu zajęć. Będzie się to odbywało w pełni bezpiecznie, z zachowaniem rygorów sanitarnych. O szczegółach będą informować Biura Obsługi Studentów.

Prosimy również o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami.


Komunikat w sprawie weryfikacji dokumentów (17.02.2021)

Informujemy, że dokumenty wgrane w systemie rekrutacyjnym są weryfikowane do końca postępowania kwalifikacyjnego. Prosimy o cierpliwe oczekiwane na wynik weryfikacji. Status dokumentów można na bieżąco sprawdzić na swoim koncie w systemie IRK.


Font Resize
Contrast