Aktualności

Komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 06 kwietnia 2021 roku

Centralna Komisja Rekrutacyjna informuje, że przyjmowane będą nadal zgłoszenia kandydatów na studia (według dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z następującym harmonogramem:

07.04.2021
(godz. 7:00)

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

08.04.2021
(godz. 6:59)

Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.

08.04.2021

Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.

08.04.2021
(godz. 14:30)

Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji i przyjęć.

Komunikat Centralnej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Śląskiej z dnia 19 marca 2021 roku

Centralna Komisja Rekrutacyjna informuje, że przyjmowane będą nadal zgłoszenia kandydatów na studia (według dotychczas obowiązujących zasad przyjęć) – na następujące kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

automatyka i robotyka
inżynieria biomedyczna
zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z następującym harmonogramem:

22.03.2021
(godz. 7:00)

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na kierunki zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

24.03.2021
(godz. 6:59)

Ostateczny termin rejestracji, wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wyboru kierunków studiów. Ostateczny termin wgrania elektronicznej postaci (np. skanu, zdjęcia) dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.

24.03.2021

25.03.2021

Ostateczne księgowanie opłat rekrutacyjnych.
Postępowanie kwalifikacyjne.

25.03.2021
(godz. 14:00)

Publikacja na kontach rekrutacyjnych kandydatów wyniku kwalifikacji i przyjęć.

Komunikat w sprawie rekrutacji zimowej (aktualizacja 19.03.2021)

Szanowni Kandydaci! Uprzejmie informujemy, że rekrutacja zimowa jest prowadzona przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Jednocześnie wyjaśniamy:

  • Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest m.in. wcześniejsze ukończenie studiów. Złożenie egzaminu dyplomowego (obrona) powinno nastąpić przed upływem terminu rejestracji.
  • W systemie należy wgrać skan/zdjęcie dyplomu wraz z suplementem do dyplomu. Wszystkie strony suplementu powinny być zawarte we wgranym pliku.
  • Osoby, które jeszcze nie otrzymały dyplomu wraz z suplementem, wgrywają do systemu zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zaświadczenie to powinno zawierać: informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. W takiej sytuacji prosimy również o wgranie zaświadczenia o zaliczonych zajęciach i uzyskanych ocenach końcowych lub zaświadczenia z informacją o ocenie z przebiegu studiów (jest to średnia z wszystkich ocen końcowych ważona liczbą punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów). Jako numer dyplomu należy wskazać 0, a jako datę wydania dyplomu – datę wydania zaświadczenia. Prosimy nie wpisywać danych dyplomu z systemu USOSweb, jeżeli dyplom nie został jeszcze odebrany.
  • Absolwenci sprzed 2005 roku, którzy nie posiadają suplementu do dyplomu, wgrywają zamiast niego skan karty przebiegu studiów, indeksu lub innego dokumentu zawierającego wykaz przedmiotów.
  • Zgłoszenia na kierunki studiów można zmieniać do końca okresu rejestracji. Prosimy o przemyślany wybór.
  • Osoby przyjęte na studia będą składać dokumenty papierowe w Biurze Obsługi Studentów po rozpoczęciu zajęć. Będzie się to odbywało w pełni bezpiecznie, z zachowaniem rygorów sanitarnych. O szczegółach będą informować Biura Obsługi Studentów.

Prosimy również o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami.


Komunikat w sprawie weryfikacji dokumentów (17.02.2021)

Informujemy, że dokumenty wgrane w systemie rekrutacyjnym są weryfikowane do końca postępowania kwalifikacyjnego. Prosimy o cierpliwe oczekiwane na wynik weryfikacji. Status dokumentów można na bieżąco sprawdzić na swoim koncie w systemie IRK.


Font Resize
Contrast