Biuro Obsługi Studentów 2

Biuro Obsługi Studentów 2

 

Kierunek Miejsce odbywania zajęć
Automatyka i informatyka przemysłowa Gliwice, ul. Akademicka 2
Gospodarka surowcami mineralnymi
Górnictwo i geologia
Mining and geology
Inżynieria bezpieczeństwa
Electrical engineering Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
Elektrotechnika
Informatyka
Energetyka
Mechatronika

AKTUALNOŚCI


  • Uprzejmie informujemy, że dostępne są terminy zjazdów na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

Odpowiednie linki –  dla kierunków Elektrotechnika, Mechatronika, Energetyka

http://www.elektr.polsl.pl/images/files/organizacja/2019/terminy_zjazdw_semletni.pdf

dla kierunków Górnictwo i geologia, Inżynieria bezpieczeństwa, Automatyka i informatyka przemysłowa

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/rg0/Documents/STUDIA%20NIESTACJONARNE%20zjazdy%20sem.%20letni%202019-2020.pdf

INFORMACJE

PLANY STUDIÓW

Wszelkie informacje związane z kierunkami studiów (plany, programy, karty przedmiotów, specjalności) zamieszczone są na stronach wydziałowych:

Kierunki: Automatyka i informatyka przemysłowa, Górnictwo i geologia, Gospodarka surowcami mineralnymi, Inżynieria bezpieczeństwa, Mining and geology

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/studia/Strony/Kierunkistudiow.aspx

Kierunki: Elektrotechnika, Energetyka, Electrical engineering, Informatyka, Mechatronika

http://www.elektr.polsl.pl/index.php/student/plany-studiow

 

DYPLOMANCI – informacje, dokumenty do egzaminu dyplomowego odpowiednie dla poszczególnych kierunków znajdują się pod wskazanymi linkami

 

Kierunki: Automatyka i informatyka przemysłowa, Górnictwo i geologia, Gospodarka surowcami mineralnymi, Inżynieria bezpieczeństwa, Mining and geology

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/rg0/Strony/Dyplomanciinformacje.aspx

Kierunki: Elektrotechnika, Energetyka, Electrical engineering, Informatyka, Mechatronika

http://www.elektr.polsl.pl/index.php/student/proces-dyplomowania/procedury

 

OPŁATY

ZARZĄDZENIE Nr 49/2019

Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 6 maja 2019 roku

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od
roku akademickiego 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) z dniem 1 października 2019 roku wprowadza się na Politechnice Śląskiej opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

Na studiach stacjonarnych (I i II stopnia):

Na studiach stacjonarnych I i II stopnia, za uczestnictwo w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym w zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku oraz za powtarzanie przedmiotu(-ów) spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce, opłata za jeden punkt ECTS (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi odpowiednio:

 Nazwa kierunku Opłata
 Automatyka i informatyka przemysłowa 75,- zł
 Elektrotechnika 70,- zł
 Energetyka (profil praktyczny) 70,- zł
 Informatyka (profil ogólnoakademicki) 66,- zł
 Informatyka (profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne) 63,-zł Ist/
93,- zł II st
Mechatronika 60,- zł
Górnictwo i geologia 75,- zł
Inżynieria bezpieczeństwa (studia stacjonarne) 78,- zł
Inżynieria bezpieczeństwa (studia niestacjonarne) 75,- zł

Opłaty powyższe powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września i za semestr letni – do dnia 28 lutego.

—————————————————————————–

Opłaty studenci wnoszą z aplikacji “System Obsługi Toku Studiów”: https://sots.polsl.pl/student

 

PRAKTYKI STUDENCKIE:

Informacje związane z praktykami – warunki zaliczeń, dokumentacja, Opiekunowie Praktyk

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/rg0/Strony/Praktyki1.aspx

http://www.elektr.polsl.pl/index.php/student/praktyki

 

BOS 2 – PRACOWNICY

Kierunki: Automatyka i informatyka przemysłowa, Górnictwo i geologia, Gospodarka surowcami mineralnymi, Inżynieria bezpieczeństwa, Mining and geology

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Elżbieta Majka

32 237 2402, pokój 461

mgr Justyna Sitarska

32 237 2390, 1130, pokój 458

Zdzisława Orlik

32 237 2402, pokój 461

 

Godziny przyjęć studentów
Studia stacjonarne: Studia niestacjonarne:
 poniedziałek 900-1300 poniedziałek 900-1200 i 1300 – 1500
 wtorek 900-1300 wtorek 900-1300
środa 900-1300 środa 900-1300
czwartek 900-1300 czwartek 900-1300
piątek – nieczynne piątek – nieczynne
sobota– 730-1200 (w terminach zjazdów)

 

Kierunki: Elektrotechnika, Energetyka, Electrical engineering, Informatyka, Mechatronika

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
mgr Małgorzata Adlof-Winczura
32 237 1507, 1780, pok. 233a
(budynek A Wydziału Elektrycznego)
Stefania Kukuła
32 237 1379, pokój 231
(budynek A Wydziału Elektrycznego)
mgr Agnieszka Adameczek
32 237 2328, pokój 233
(budynek A Wydziału Elektrycznego)
Jadwiga Przywara
32 237 1409, pokój 233
(budynek A Wydziału Elektrycznego)
Godziny przyjęć studentów
Studia stacjonarne: Studia niestacjonarne:
 poniedziałek 900-1300 Poniedziałek – nieczynne
 wtorek 900-1300 wtorek 900-1300
środa 900-1300 środa 900-1300
czwartek 900-1300 czwartek 900-1300
piątek – nieczynne piątek – 800– 1600
sobota– 730-1200 (w terminach zjazdów)

WAŻNE DOKUMENTY

Wzory podań i wniosków dostępne są pod linkiem – >>KLIK<<

KONTAKT


ul. Akademicka 2

ul. Bolesława Krzywoustego 2

Gliwice

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW

mgr Magdalena Bujara

tel. 237-23-04

Font Resize
Contrast