Biuro Obsługi Studentów 3

Biuro Obsługi Studentów 3

Kierunek Miejsce odbywania zajęć
Architektura Gliwice, ul. Akademicka 7
Architecture
Architektura wnętrz

AKTUALNOŚCI


Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich:

dr hab. inż. arch. Dorota WINNICKA-JASŁOWSKA, prof. PŚ
Godziny przyjmowania studentów: środa 10:00-12:00

Biuro Obsługi Studentów:

Adres główny:  RD1-8-BOSG3@polsl.pl
Adresy dodatkowe: RD1-8@polsl.pl oraz BOSG3@polsl.pl

Kierownik Biura: mgr inż. Patrycja ZBIERZCHOWSKA:

tel. 32 – 237 24 91; patrycja.zbierzchowska@polsl.pl

Kierunek: Architektura Wnętrz, studia I i II stopnia
Kierunek: Architektura, studia II stopnia
Kierunek: Architecture

Joanna GADKOWSKA:

tel. 32 – 237 27 28; joanna.gadkowska@polsl.pl
Kierunek: Architektura, studia I stopnia
Praktyki Studenckie
Erasmus+

Sylwia WANAT:

tel. 32 – 237 12 07; sylwia.wanat@polsl.pl
Kierunek: Architektura, studia II stopnia niestacjonarne
Sprawy Dyplomowe

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek – środa: 9.00 – 12.00
czwartek: 12.00 – 14.00
piątek – nieczynne

INFORMACJE

Informacje o kierunkach studiów, plany, programy (ZIP)

Informacje o pracy inżynierskiej (ZIP)

Informacje o pracy licencjackiej (ZIP)

Informacje o pracy magisterskiej (ZIP)

Studencka praktyka zawodowa (ZIP)

 

ERASMUS+Koordynatorzy:

Kierunek Architektura : dr inż. arch. Joanna Serdyńska  – joanna.sedynska@polsl.pl

Kierunek Architektura Wnętrz : dr hab. inż. arch. Beata Komar – beata.komar@polsl.pl

Kryteria naboru, informacje, formularze – INCOMING, OUTGOING

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Studia/Strony/Erasmus.aspx

Procedury (System Zapewnienia Jakości Kształcenia),uczelnie partnerskie:

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/szjk/Strony/Erasmus.aspx

 

Wykaz i informacje na temat kół naukowych:
https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Studenci/Strony/KolaNaukowe.aspx

 

PRZENIESIENIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI NA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Zasady i warunki przeniesień studentów z innych uczelni na Wydział Architektury określa § 11 Regulaminu Studiów Politechniki Śląskiej.

Do podania o przeniesienie student zobowiązany jest dołączyć:
− indeks/wyciąg z ocen dokumentujący dotychczasowy przebieg studiów na uczelni opuszczanej,
− efekty kształcenia dla odpowiedniego poziomu kształcenia i kierunku studiów prowadzonych przez wydział opuszczany,
− karty przedmiotów dotychczas zaliczonych przez studenta,
− potwierdzenie, że student przystąpił do sprawdzianu z predyspozycji architektonicznych w ramach procesu rekrutacyjnego na wydział/uczelnię, którą opuszcza.

W roku akademickim 2019/2020 podanie wraz z kompletem dokumentów dla przeniesień na semestr letni należy składać do 10 lutego 2020.
Decyzję o przeniesieniu podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich wydziału przyjmującego.

REAKTYWACJA

W celu wznowienia studiów na Wydziale Architektury należy, przed rozpoczęciem semestru w ściśle określonych terminach, złożyć podanie o reaktywację:
− studenci, którzy zamierzają wznowić studia na semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 muszą złożyć podanie o reaktywację w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019;
− studenci, którzy zamierzają wznowić studia na semestrze letnim roku akademickim 2019/2020 muszą złożyć podanie o reaktywację w nieprzekraczalnym terminie  do 10 lutego 2020 roku.
Do podania o reaktywację należy dołączyć dowód wpłaty za powtarzane przedmioty.

Podanie o wznowienie studiów na semestrze dyplomowym musi zawierać adnotację promotora pracy dyplomowej o możliwości dalszego jej prowadzenia w danym roku akademickim.
UWAGA:
Powyższe terminy obowiązują również studentów wznawiających studia na obronę pracy dyplomowej.

 

WAŻNE DOKUMENTY

Wzór podania – WORD

Wzór podania – PDF

KONTAKT


ul. Akademicka 7

Gliwice

KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW

mgr inż. Patrycja Zbierzchowska

tel. 237-13-89

Font Resize
Contrast