Dlaczego PolSl

STUDIUJ TU

Główną siedzibą Politechniki Śląskiej są Gliwice, ale uczelnia jest także obecna w Katowicach, Zabrzu i Rybniku.

Gliwice to miasto o ponad 740-letniej tradycji, zlokalizowane na skrzyżowaniu ważnych, europejskich szlaków komunikacyjnych. Technopolia opierająca swój dynamiczny rozwój na szeroko rozumianych innowacjach, przemyśle skupionym wokół branży automotive, doskonale wykształconej kadrze pracowniczej oraz idealnej lokalizacji.

Katowice to administracyjne, akademickie i kulturalne serce Górnego Śląska. To wyjątkowe miasto, historycznie związane z górnictwem i hutnictwem, obecnie wyrasta na prężny ośrodek gospodarczy, kulturalny i rozrywkowy.

Zabrze łączy przemysłową tradycję z nowatorskim podejściem do innowacyjnych przedsięwzięć. Markami miasta są m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca, Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido.

Rybnik to miasto położone w sercu Górnego Śląska, mocno osadzone w tradycji regionu, ale też czerpiące z osiągnięć współczesności. Kiedyś miasto górnicze – dziś nowoczesny ośrodek o profilu usługowo-handlowym, stawiający na kulturę, rekreację czy edukację.

O UCZELNI

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku, jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez 75 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie. Główną siedzibą Politechniki Śląskiej są Gliwice, ale uczelnia kształci studentów również w Katowicach oraz Zabrzu.

Absolwenci Politechniki Śląskiej nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzone przez niezależne ośrodki badawcze. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Życie studenckie

Politechnika Śląska umożliwia rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań.

Studenci pragnący przede wszystkim rozwoju naukowego mają możliwość działać w ponad 170 studenckich kołach naukowych. Warto wymienić choćby takie koła naukowe jak: Silesian Greenpower, Smart Power, High Flyers czy Concrete, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenach ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Student sterujący samolotem zdalnie sterowanym
Studenci stojący przy bolidzie
Student sterujący samolotem zdalnie sterowanym

Specjalnie z myślą o różnorodnych aktywnościach studentów zostało utworzone Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, a w nim klub studencki– „Spirala”. W „Mrowisku” znajduje się także siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich i kulturalnych, funkcjonujących na Politechnice Śląskiej.

Specjalnie z myślą o różnorodnych aktywnościach studentów zostało utworzone Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, a w nim klub studencki– „Spirala”. W „Mrowisku” znajduje się także siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich i kulturalnych, funkcjonujących na Politechnice Śląskiej.

Najbardziej spektakularną akcją samorządu są corocznie organizowane juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry. Stałym punktem wydarzenia jest tradycyjny korowód przebierańców, podczas którego studenci dają popis swojej niezwykłej pomysłowości.

Bawiący się studenci na Juwenaliach
Przebrani bawiący się studenci na Juwenaliach
Bawiący się studenci na Juwenaliach

Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice regularnie organizuje wiele projektów lokalnych i międzynarodowych, w tym między innymi popularny Konkurs Inżynierski EBEC Poland. Komitet Lokalny IAESTE Gliwice skupia się natomiast na rozwoju współpracy z firmami, dzięki czemu wielu studentów ma szansę wyjechać na zagraniczne praktyki. Europejskie Forum Studentów AEGEE Gliwice jest organizatorem Summer University, a także Targów Organizacji Studenckich TOST. Celem organizacji Erasmus Student Network Silesian University of Technology jest natomiast popularyzacja  studenckich wymian międzynarodowych oraz integracja studentów zagranicznych, przyjeżdżających na naszą uczelnię.

Stowarzyszenie Studentów BEST okazujący radość studenci i prezentująca księżkę studentka
Studenci stojący w holu
Studenci stojący na balkonie okazujący radość

Na Politechnice Śląskiej działają trzy organizacje turystyczne: Akademicki Klub Turystyczny „Watra”, Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” oraz Akademicki Klub Podwodny „Kalmar”.

Na uczelni funkcjonuje także, działający na terenie miasteczka akademickiego, Ośrodek Radia Studenckiego oraz Akademicki Klub Krótkofalowców.

OSIĄGNIĘCIA

Politechnika Śląska została uhonorowana wyróżnieniem ELSEVIER ResearchImpactLeaders 2016 w kategorii Engineering and Technology, jako jedna z uczelni, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie.

Politechnika Śląska uzyskała logo HR Excellence in Research, będące wyrazem uznania przez Komisję Europejską starań uczelni w zakresie wdrożenia zasad przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

4. miejsce w Polsce oraz 17. w regionie Europy Wschodniej w międzynarodowym rankingu SCImago (2017)
4. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce i 10. wśród wszystkich polskich uczelni według rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities, 2017)
3. miejsce w Polsce w Rankingu Studiów Inżynierskich (ranking „Perspektyw”, 2018)
4. miejsce wśród uczelni, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców (ranking szkół wyższych „Wprost”, 2015)
5. miejsce w rankingu uczelni kształcących kadrę menedżerską kraju (ranking „Rzeczpospolitej”, grudzień 2019)
2. miejsce wśród uczelni technicznych w konkursie PRODOK na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce zorganizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów (2019)
6. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce (Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019)
11. miejsce wśród wszystkich akademickich szkół wyższych w Polsce (Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019)

 

Absolwenci Politechniki Śląskiej zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych województwa śląskiego (Sadlak&Sadlak, 2015)

Font Resize
Contrast