Dlaczego PolSl

STUDIUJ TU

Główną siedzibą Politechniki Śląskiej są Gliwice, ale uczelnia jest także obecna w Katowicach, Zabrzu i Rybniku.

Gliwice to miasto o ponad 745-letniej tradycji, zlokalizowane na skrzyżowaniu ważnych, europejskich szlaków komunikacyjnych. Technopolia opierająca swój dynamiczny rozwój na szeroko rozumianych innowacjach, przemyśle skupionym wokół branży automotive, doskonale wykształconej kadrze pracowniczej oraz idealnej lokalizacji.

Katowice to administracyjne, akademickie i kulturalne serce Górnego Śląska. To wyjątkowe miasto, historycznie związane z górnictwem i hutnictwem, obecnie wyrasta na prężny ośrodek gospodarczy, kulturalny i rozrywkowy.

Zabrze łączy przemysłową tradycję z nowatorskim podejściem do innowacyjnych przedsięwzięć. Markami miasta są m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca, Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido.

Rybnik to miasto położone w sercu Górnego Śląska, mocno osadzone w tradycji regionu, ale też czerpiące z osiągnięć współczesności. Kiedyś miasto górnicze – dziś nowoczesny ośrodek o profilu usługowo-handlowym, stawiający na kulturę, rekreację czy edukację.

O UCZELNI

Politechnika Śląska to najstarszy na Górnym Śląsku uniwersytet techniczny i jedna z 10 uczelni badawczych w kraju. Powstała w 1945 roku, jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 75 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie. Główną siedzibą Politechniki Śląskiej są Gliwice, ale uczelnia kształci studentów również w Katowicach oraz Zabrzu.

Absolwenci Politechniki Śląskiej nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzone przez niezależne ośrodki badawcze. Politechnika Śląska zajmuje 5. miejsce w Polsce w rankingu uczelni, których absolwenci zajmują stanowiska prezesów dużych firm (Ranking „Rzeczypospolitej” 2020).

Życie studenckie

Politechnika Śląska umożliwia rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań.

Studenci pragnący przede wszystkim rozwoju naukowego mają możliwość działać w ponad 180 studenckich kołach naukowych. Warto wymienić choćby takie koła naukowe jak: PolSl Racing, Silesian Greenpower, AI-METH, Silesian Aerospace Technologies czy High Flyers, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenach ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Student sterujący samolotem zdalnie sterowanym
Studenci stojący przy bolidzie
Student sterujący samolotem zdalnie sterowanym

Specjalnie z myślą o różnorodnych aktywnościach studentów zostało utworzone Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, a w nim klub studencki– „Spirala”. W „Mrowisku” znajduje się także siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich i kulturalnych, funkcjonujących na Politechnice Śląskiej.

Specjalnie z myślą o różnorodnych aktywnościach studentów zostało utworzone Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, a w nim klub studencki – „Spirala”. W „Mrowisku” znajduje się także siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich i kulturalnych, funkcjonujących na Politechnice Śląskiej.

Najbardziej spektakularną akcją samorządu są corocznie organizowane juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry. Stałym punktem wydarzenia jest tradycyjny korowód przebierańców, podczas którego studenci dają popis swojej niezwykłej pomysłowości.

Bawiący się studenci na Juwenaliach
Przebrani bawiący się studenci na Juwenaliach
Bawiący się studenci na Juwenaliach

Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice regularnie organizuje wiele projektów lokalnych i międzynarodowych, w tym między innymi popularny Konkurs Inżynierski EBEC Poland. Komitet Lokalny IAESTE Gliwice skupia się natomiast na rozwoju współpracy z firmami, dzięki czemu wielu studentów ma szansę wyjechać na zagraniczne praktyki. Europejskie Forum Studentów AEGEE Gliwice jest organizatorem Summer University, a także Targów Organizacji Studenckich TOST. Celem organizacji Erasmus Student Network Silesian University of Technology jest natomiast popularyzacja studenckich wymian międzynarodowych oraz integracja studentów zagranicznych, przyjeżdżających na naszą uczelnię.

Stowarzyszenie Studentów BEST okazujący radość studenci i prezentująca księżkę studentka
Studenci stojący w holu
Studenci stojący na balkonie okazujący radość

Na Politechnice Śląskiej działają trzy organizacje turystyczne: Akademicki Klub Turystyczny “Watra”, Studenckie Koło Przewodników Górskich “Harnasie” oraz Akademicki Klub Podwodny “Kalmar”.

Na uczelni funkcjonuje także, działający na terenie miasteczka akademickiego, Ośrodek Radia Studenckiego oraz Akademicki Klub Krótkofalowców.

OSIĄGNIĘCIA

Politechnika Śląska jest laureatem pierwszego konkursu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, którego celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, mogących dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także skutecznego konkurowania z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Do najważniejszych osiągnięć uczelni należą również:

  • 4. miejsce w Polsce oraz 17. w regionie Europy Wschodniej w międzynarodowym rankingu SCImago (2017)
  • Złote Godło “QualityInternational” 2018 dla Centrum Inkubacji i Transferu Technologii oraz tytuł Najwyższa Jakość w kategorii QI Services
  • SuperMarka-Śląskie 2018
  • Nagroda Elsevier Research Impact Leaders 2018
  • Sukces Politechniki Śląskiej w rankingu Times Higher Education by subject
  • 1. miejsce w Polsce w zakresie liczby przyznanych środków na realizację doktoratów wdrożeniowych (78 doktoratów, w tym 10 ze sztucznej inteligencji)
  • Certyfikat “Uczelni Liderów” 2019 oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne “Aurea Praxis” dla Rektora prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka za wykazywanie się szczególnym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej
  • Studencki Nobel 2019 dla studenta Wydziału Matematyki Stosowanej
  • 5. miejsce w Polsce w rankingu uczelni, których absolwenci zajmują stanowiska prezesów dużych firm (Ranking “Rzeczpospolitej” 2020)

Ponadto Politechnika Śląska uzyskała logo HR Excellence in Research, będące wyrazem uznania przez Komisję Europejską starań uczelni w zakresie wdrożenia zasad przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Font Resize
Contrast