Foreign candidates / Kandydaci zagraniczni

Information for candidates who are not Polish citizens

en Foreign candidates (people who do not have Polish citizenship) are recruited to study at the Silesian University of Technology via the IRK system. The procedure is the same as for Polish citizens, you need to create an application account on the IRK website.This condition applies regardless of the form of study (full time or part-time), field of study or language in which the classes are conducted. The foreign candidates who have a Polish Card are also recruited to study at the Silesian University of Technology via the IRK system. Information about required documents and accepted language certificates you can find on our information page: apply.polsl.pl.

Detailed information is provided by the Admission Office employees:
tel. +48 32 237 16 90
e-mail: study@polsl.pl
www: apply.polsl.pl

Informacje dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi

pl Kandydaci zagraniczni (osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa) rekrutują się na studia na Politechnice Śląskiej poprzez system IRK. Procedura jest taka sama jak w przypadku obywateli polskich, należy założyć konto na stronie systemu IRK. Warunek ten obowiązuje niezależnie od formy studiów (studia stacjonarne lub niestacjonarne), kierunku studiów czy języka odbywania zajęć. Konieczność rekrutacji przez system IRK obowiązuje również osoby posiadające Kartę Polaka. Informacje o wymaganych dokumentów oraz lista akceptowanych certyfikatów językowych jest dostępna na stronie apply.polsl.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Admission Office:
tel. +48 32 237 16 90
e-mail: study@polsl.pl
www: apply.polsl.pl

Font Resize
Contrast