Harmonogram – doktorat wdrożeniowy


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO WSPÓLNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022
w Programie “Doktorat wdrożeniowy”

Druga połowa lipca Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów (po uzyskaniu z MNiSW decyzji w sprawie złożonych wniosków).
3.09.2021
(godz. 23:59, CET+1)
Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
Ostateczny termin dostarczenia wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej. Zamknięcie systemu elektronicznej rejestracji.
4.09.2021

6.09.2021
Weryfikacja dokumentów kandydatów.
7.09.2021

18.09.2021
Rozmowy kwalifikacyjne.
19.09.2020
(godz. 12:00, CET+1)
Ogłoszenie listy osób przyjętych do Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Font Resize
Contrast