Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie to studia przeznaczone dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości. Jednolite studia magisterskie na Politechnice Śląskiej trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.
Są prowadzone w ramach profilu praktycznego, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne. Program studiów obejmuje 6 miesięcy praktyki zawodowej.

Harmonogram rekrutacji

Wyszukiwarka kierunków jednolitych studiów magisterskich

Wymagane dokumenty

Opłaty

Akty prawne

Font Resize
Contrast