Kadrowanie zdjęć

Instrukcja kadrowania zdjęć zgodnie z wymaganymi parametrami na potrzeby legitymacji studenckiej

W celu wykadrowania/przycięcia zdjęcia zgodnie z wymaganymi parametrami na potrzeby legitymacji studenckiej, zaleca się użycie jednego z wielu programów graficznych służących do obróbki graficznej zdjęć.

Jednym z najprostszych programów pozwalających na dostosowanie zdjęcia do wymaganych rozmiarów jest bezpłatny program JPEGCrops, którego wersję instalacyjną można pobrać ze strony http://ekot.dk/programmer/JPEGCrops/

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu, należy podać ścieżkę do katalogu w którym będą umieszczane zdjęcia bezpośrednio po ich przycięciu. Katalog domyślny jest widoczny w prawym dolnym rogu programu.

zrzut obrazu programu

Aby wybrać obraz przeznaczony do przycięcia, należy kliknąć Dodaj obrazy, a następnie wybrać interesujący nas plik z katalogu w którym jest umieszczony.

zrzut ekranu programu ze zdjęciem

Po załadowaniu obrazka można przystąpić do jego wykadrowania. W tym celu należy wybrać z rozwijanej listy odpowiedni format (4:5) oraz zaznaczyć opcję Odbij format. Wykadrowana część zdjęcia będzie znajdować się w wyraźnie jaśniejszej od reszty obrazu ramce.

zrzut ekranu programu ze zdjęciem

Zaznaczony obszar można przesuwać przy pomocy myszki. Można również zmieniać jego wielkość z zachowaniem proporcji przeciągając wyznaczone na brzegach ramki punkty. Rozmiar wykadrowanego obszaru, będzie widoczny tuż pod przycinanym zdjęciem (docelowy i jednocześnie minimalny rozmiar parametrów zdjęcia na potrzeby legitymacji studenckiej to 236×295 pikseli).

Kadrując zdjęcie prosimy nie dopasowywać kadru do zalecanego rozmiaru. Ważne jest jedynie, aby wykadrowany obszar miał odpowiednie proporcje (4:5) i nie był mniejszy niż 236×295. Zdjęcia o większym rozmiarze zostaną automatycznie przeskalowane podczas wstawiania w ankiecie osobowej. Zdjęcia o mniejszym rozmiarze zostaną odrzucone.

zrzut ekranu programu ze zdjęciem

W celu zapisania wybranego ze zdjęcia obszaru należy kliknąć przycisk Przytnij. Obraz zostanie automatycznie zapisany w wybranym folderze docelowym.

przykład poprawnego zdjęcia do dokumentu

Wypełniając ankietę osobową wstaw w polu “zdjęcie” plik zapisany w poprzednim kroku.

Przykłady błędnie wykadrowanych zdjęć:

przykład błędnego zdjęcia do dokumentu

Przykład błędnego zdjęcia.
Zdjęcie przygotowane na potrzeby legitymacji studenckiej musi być kolorowe!

przykład błędnego zdjęcia do dokumentu

Przykład błędnego zdjęcia.
Zdjęcie jest źle wykadrowane. Nie jest zachowany odstęp pomiędzy krawędziami zdjęcia a głową.

przykład błędnego zdjęcia do dokumentu

Przykład błędnego zdjęcia.
Tło zdjęcia powinno być jasne, tak aby sylwetka była wyraźnie widoczna i nie zlewała się z tłem.

przykład błędnego zdjęcia do dokumentu

Przykład błędnego zdjęcia.
Kolory na zdjęciu powinny być naturalne, a samo zdjęcie odpowiednio doświetlone. Zdjęcia niedoświetlone (za ciemne) lub prześwietlone (za jasne) mogą być nieczytelne.

Przykład błędnego zdjęcia.
Kolory na zdjęciu powinny być naturalne, a samo zdjęcie odpowiednio doświetlone. Zdjęcia niedoświetlone (za ciemne) lub prześwietlone (za jasne) mogą być nieczytelne.

przykład błędnego zdjęcia do dokumentu

Przykład błędnego zdjęcia.
Kolory na zdjęciu powinny być naturalne, a samo zdjęcie odpowiednio doświetlone. Zdjęcia niedoświetlone (za ciemne) lub prześwietlone (za jasne) mogą być nieczytelne.

Font Resize
Contrast