Kalkulator rekrutacyjny

Nowa matura I

dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w 2015 roku i latach późniejszych oraz absolwentów techników w 2016 roku i latach późniejszych

Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie

Nowa matura II

dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w 2014 roku i latach wcześniejszych oraz absolwentów techników w 2015 roku i latach wcześniejszych

Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie

Stara matura

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości pisemnego lub, w razie jej braku, oceny końcowej z przedmiotów i zajęć obowiązkowych – z wyjątkiem kierunku filologia.  W przypadku kandydatów na kierunek filologia bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego lub, w razie jej braku, ustnego z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych specjalności kierunku filologia, a w przypadku braku tych ocen – ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

Oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów zamienia się na punkty w następujący sposób:

 

Ocena Liczba punktów
celujący 100
bardzo dobry 90
dobry 85
dostateczny 50
dopuszczający 30
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie

Matura międzynarodowa (IB)

Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w następujący sposób:

 

Ocena Liczba punktów
Poziom SL Poziom HL
excellent (7) 100 100
very good (6) 90 100
good (5) 85 100
satisfactory (4) 50 85
mediocre (3) 30 50
poor (2) 20 30
very poor (1) 15

 
Poziom SL – poziom podstawowy,
Poziom HL – poziom rozszerzony.

Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Font Resize
Contrast