Kalkulator rekrutacyjny

Nowa matura I

dla absolwentów liceów, którzy zdawali egzamin maturalny, tzw. nową maturę, w 2015 roku i latach późniejszych oraz absolwentów techników, którzy zdawali egzamin maturalny w 2016 roku i latach późniejszych

Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie

Nowa matura II

dla absolwentów liceów, którzy zdawali egzamin maturalny, tzw. nową maturę, w 2014 roku i latach wcześniejszych oraz absolwentów techników, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 roku i latach wcześniejszych

Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie

Stara matura

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości pisemnego – z wyjątkiem kierunku lingwistyka stosowana. W przypadku kandydatów na kierunek lingwistyka stosowana bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego lub, w razie jej braku, ustnego z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych specjalności kierunku lingwistyka stosowana.

Oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów zamienia się na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów dla skali ocen 1-6 Liczba punktów dla skali ocen 2-5
celujący 100
bardzo dobry 90 100
dobry 80 85
dostateczny 50 50
dopuszczający 30
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie

Dyplom IB

Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom IB (International Baccalaureate), bierze się pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w następujący sposób:

Ocena Liczba punktów
Poziom SL Poziom HL
excellent (7) 100 100
very good (6) 90 100
good (5) 80 90
satisfactory (4) 60 80
mediocre (3) 45 55
poor (2) 30 40
very poor (1) 15

Poziom SL – poziom podstawowy,
Poziom HL – poziom rozszerzony.

Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie
Font Resize
Contrast