Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 20
http://www.airpt.polsl.pl/

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada wiedzę w zakresie projektowania układów automatyki. Posiada wiedzę o sterownikach programowalnym i językach programowania. Potrafi zaprojektować układ elektropneumatyczny zgodnie z cyklogramem działania. Posiada wiedzę pozwalającą na prawidłowy dobór elementów automatyki, posiada podstawową wiedzę z zakresu robotyki. Zna budowę robotów przemysłowych: układy napędowe, układy przeniesienia napędu, układy wykonawcze oraz proste układy sensorowe. Zna zasady projektowania technologicznych układów zrobotyzowanych. Potrafi samodzielnie skonfigurować system zrobotyzowany FANUC. Zna techniki programowania on-line robota przemysłowego z układem sterowania CNC. Potrafi pisać programy i tworzyć algorytmy sterowania. Zna budowę i zasadę działania sterowników programowalnych. Potrafi wykonać połączenie sterownika PLC z elementami wykonawczymi. Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielny dobór elementów napędu hydrostatycznego dla różnych typów maszyn. Posiada wiedzę o układach i sterowaniu hydraulicznym, zna zasady bezpieczeństwa podczas obsługi napędów maszyn. Potrafi przeanalizować działanie prostych układów hydraulicznych na podstawie ich schematów.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia przewidziane są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i posiadających tytułu zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub równoważny.

PLAN STUDIÓW

W P S L
Podstawy automatyki 10
Podstawy robotyki i budowy robotów 5 10
Programowanie i sterowanie robotów 5 10
Programowanie sterowników PLC 10 10
Napędy hydrostatyczne i sterowane 10 10
Elementy systemów SCADA 10 10
Podstawy bezpieczeństwa maszyn, dyrektywa maszynowa, elementy bezpieczeństwa w systemach starowania automatyki 20
Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki przemysłowej 15
Sensoryka i sieci przemysłowe 10 10
Napęd elektryczny systemów mechatronicznych 10 10
Robotyzacja procesów technologicznych 5 10
Praca końcowa 5

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 000zł (2 000zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Katarzyna Tańska
tel. 32 237 24 20

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast