Event management

Event management

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 17

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Program dwusemestralnych studiów podyplomowych zakłada, że w wyniku ich ukończenia absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do zarządzania imprezami masowymi. Oznacza to, że absolwent studiów podyplomowych będzie miał formalne podstawy podejmowania działań związanych z zarządzaniem i organizacją, tj. nabędzie uprawnienia do bycia Event Managerem. Tego typu wiedza i kwalifikacje są cenne z punktu widzenia zarządzających obiektami sportowymi, pracowników jednostek organizacyjnych samorządów (Urzędów Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin, Miejskich i Gminnych Ośrodków Sportu i Rekreacji), osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne (służby mundurowe: policja, straż miejska, straż pożarna, wojsko oraz agencje ochrony), działaczy organizacji pozarządowych, pracowników organizacji edukacyjnych.

 

Słuchacze podyplomowych studiów „Event Management” dowiedzą się między innymi, jak zarządzać tj. zaplanować, zorganizować i przeprowadzić imprezę masową. Jak zarządzać zespołami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie eventu. Jakie przepisy prawne muszą zostać uwzględnione przy organizacji imprez masowych oraz jak zaplanować ich bezpieczeństwo. Jakie są zasady organizacji i zarządzania z punktu widzenia operatora obiektu, także z uwzględnieniem różnic w eventach obiektowych i plenerowych. Zapoznają się również z podstawami zarządzania kryzysowego, marketingowego, zarządzania projektami, planowania działań z zakresu PR oraz projektowania strategii medialnych, w tym w mediach społecznościowych, tworzeniem business planu i rachunku kosztów. Absolwenci zapoznają się z psychologicznymi i socjologicznymi mechanizmami związanymi z zarządzaniem imprezami masowymi.

 

Umiejętności praktyczne będą obejmować sprawność w odczytywaniu i eliminowaniu trudności w działalności menedżerskiej związanej z organizacją imprez masowych, technikami zarządzania zespołami, metodami przełamywania sytuacji konfliktowych oraz zastosowaniem wiedzy z zakresu event management. Nabyte umiejętności koncepcyjne, to między innymi zdolność całościowego spojrzenia na proces zarządzania imprezami masowymi, zdolność rozwiązywania problemów dzięki przygotowaniu i kreatywnemu podejściu do nich. W programie uwzględniono także umiejętności interpersonalne, np. zarządzanie zespołami, rozwiązywanie konfliktów, tworzenie strategii PR, itp. Umiejętności te umożliwią absolwentom podjęcie pracy między innymi w obiektach sportowych, w jednostkach organizacyjnych samorządów (Urzędów Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin, Miejskich i Gminnych Ośrodków Sportu i Rekreacji), w organizacjach pozarządowych, w organizacjach edukacyjnych, itp.

 

Absolwent nabędzie kompetencje społeczne związane z pracą w zespole, komunikacją interpersonalną, budowaniem kapitału społecznego, rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych, diagnozowaniem problemów finansowych oraz rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z zarządzaniem i organizowaniem imprez masowych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu studiów wyższych licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W Ć S L P W Ć S L P
Podstawy zarządzania 10
Zarządzanie zespołami ludzkimi 5 5
Psychologia bezpieczeństwa 5 5
Socjologia zachowań zbiorowych 5 5
Zarządzanie marketingowe 5 5
Techniki ADR-u 4 4
PR i budowanie strategii kontaktów z mediami 6 10
Zasady działań ratowniczych (I pomoc medyczna) 4
Prawne uwarunkowania imprez masowych 5 5
Zarządzanie projektami 4 4
Business plan i rachunek kosztów 15 15
Planowanie strategii w mediach społecznościowych 5 5
Organizacja i zarządzanie imprezami masowymi z punktu widzenia organizatora imprez plenerowych i obiektowych 8 8
Organizacja i zarządzanie imprezami masowymi z punktu widzenia operatora obiektu 5 5
Elementy techniki eventowej 5 5
Bezpieczeństwo imprez masowych 5 5
Projektowanie systemów komunikacji wizualnej 4 4
Zarządzanie kryzysowe 5 5
Informatyczne systemy zarządzania 8 8
Socjologia terroryzmu 4 4
Praca końcowa 16

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 000 zł (2 500 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele  (godz. 9.45-17.45)

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Małgorzata Małożewska
tel. 32 277 73 17

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Event management

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania