Zintegrowane studia obróbki cieplnej i plastycznej

Zintegrowane studia obróbki cieplnej i plastycznej

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 40 29

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów posiada wiedzę o procesach technologicznych obróbki cieplnej oraz plastycznej materiałów. Potrafi dokonać oceny wpływu parametrów obróbki cieplnej oraz plastycznej materiału na jego strukturę oraz własności i zaprojektować proces technologiczny wybranego wyrobu. Posiada wiedzę o własnościach i strukturze różnych grup materiałów inżynierskich mających zastosowanie w obróbce cieplnej i plastycznej. Posiada wiedzę o zasadach projektowania procesów technologicznych, a także o wytycznych kontroli jakości w procesach obróbki cieplnej i systemie zarządzania obróbką cieplną według CQI-9. Posiada wiedzę z zakresu obróbki cieplnej materiałów spawanych. Posiada wiedzę i potrafi skorzystać z nowych programów dotyczących symulacji procesów i sterowania procesami obróbki cieplnej i plastycznej. Posiada znajomość urządzeń stosowanych w obróbce cieplnej oraz zna nowe i niekonwencjonalne technologie obróbki plastycznej. Potrafi ocenić trwałość narzędzi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze inżyniera technologa.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie tytułu magistra, inżyniera, licencjata lub magistra inżyniera.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W P Ć S L W P Ć S L
Obróbka cieplna materiałów inżynierskich 8 8
Obróbka plastyczna materiałów inżynierskich 8 8
Technologia i urządzenia do obróbki cieplnej 8 2 4
Obróbka cieplna materiałów odlewniczych 4 4
Obróbka cieplna materiałów spawanych 4 2
System produkcji i wymagania CQI-9 dla obróbki cieplnej 6 4 4
Symulacja numeryczna w analizie procesów obróbki plastycznej 6 4 8 4
Niekonwencjonalne procesy kształtowania 6 4
Problemy trwałości i projektowania narzędzi 6 4
Wybrane nowoczesne technologie przetwórstwa metali 8 4
Metody badań własności wyrobów oraz wykrywanie wad 4 4
Kontrola statystyczna i zapewnienie jakości 4 4
Moduł dyplomowania 30 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

3 000 zł (1 500 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Aleksandra Matera-Świtała
tel. 32 603 40 29

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Katowice

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Kierunek

Zintegrowane studia obróbki cieplnej i plastycznej

Font Resize
Contrast