Menedżer innowacji

Menedżer innowacji

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 41

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe „Menedżera Innowacji” skierowane są głównie do absolwentów wyższych uczelni technicznych, ekonomicznych, osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach badawczo-rozwojowych i instytucjach otoczenia biznesu, administracji samorządowej. Podstawowym celem Studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania i wdrażania innowacji.


Studia mają przygotować do realizacji zadań związanych z działalnością innowacyjną poprzez nabycie umiejętności stosowania istotnych metod i technik zarządzania innowacjami niezbędnych do skutecznej oceny systemu zarządzania działalnością innowacyjną oraz umożliwić rozpoznanie
i zrozumienie zależności zjawisk i procesów.


Studia podyplomowe „Menedżer innowacji” stwarzają możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji w obszarze zarządzania innowacjami. W szczególności przeznaczone są dla osób zajmujących się zagadnieniami zarządzania i wdrażania innowacji, zatrudnionych w działach badawczo-rozwojowych, technologicznych, racjonalizatorskich, projektowych, zarządzania i planowania strategicznego, osób na stanowiskach kierowniczych.


Absolwent posiada umiejętność i wiedze przede wszystkim z zakresu:
• praktyki zarządzania innowacjami,
• przygotowania planu wdrażania innowacji,
• oceny potencjału innowacyjnego, w tym rynkowego, finansowego, technologicznego, organizacyjnego,
• polityki proinnowacyjnej,
• zarządzania zasobami ludzkimi w innowacyjnej firmie,
• stosowania technik kreatywnego myślenia oraz myślenia projektowego,
• zarządzania projektami innowacyjnymi,
• strategii komercjalizacji,
• ochrony i obrotu prawami do innowacji.
Poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych istnieje możliwość uzyskania certyfikatu TÜV NORD Polska w zakresie: specjalisty zarządzania innowacjami lub/i menedżera zarządzania innowacjami (w zależności od spełnionych wymagań wstępnych uprawniających do udziału
w egzaminie i do wydania certyfikatu).

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny.

PLAN STUDIÓW

W ĆW L S
Warsztaty kreatywności 8
Zarządzanie innowacjami 4 4
Design Thinking 10
Zarządzanie projektami innowacyjnym 4 4
Przedsiębiorczość 4 4
Zarządzanie wiedzą 4 4
Transfer i komercjalizacja technologii 4 6
Zarządzanie strategiczne 4 6
Wzornictwo przemysłowe 4 4
Finansowanie innowacji 4
Zarządzanie finansami 4 4
Biznes plan 4 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi w innowacyjnej firmie
4 4
Podejmowanie decyzji menedżerskich 4 4
Ochrona prawna innowacji 8 2
Marketing w innowacjach 4 4
Dobre praktyki: zarządzania i wdrażania innowacji 4 4
Polityka proinnowacyjna 2 2
Ekosystem innowacji 2 2
Strategie innowacji 4 4
Seminarium dyplomowe 4

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 100 zł (2 050 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Piątki od 16:00 do 19:15, soboty od 9:00 do 15:45

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Andrzej Smogulski
tel. 32 277 73 41

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Menedżer innowacji

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast