Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A,
tel. 32 400 39 40

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów jest przygotowany do realizacji kształcenia w ramach zajęć z języka polskiego jako obcego (w Polsce i za granicą) oraz języka polskiego jako drugiego dla uczących się z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacyjnym. Dysponuje szczegółową wiedzą oraz odpowiednimi umiejętnościami społecznymi, kulturowymi, pedagogicznymi, dydaktycznymi oraz metodycznymi, pozwalającymi na prowadzenie zajęć o charakterze językowo-kulturowym w tle migracji. Potrafi rozwijać językową kompetencję komunikacyjną uczących się oraz ich kompetencje kulturowe.


W swojej pracy potrafi korzystać zarówno z tradycyjnych środków dydaktycznych, jak i wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne. Potrafi nauczać zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczących się. W działalności dydaktycznej cechuje go uwolnienie od dominacji i dogmatycznego myślenia, otwarte komunikowanie, szacunek dla różnorodności kulturowej oraz wolność, stająca się zasadą, celem i nadrzędnym środkiem kształcenia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów kierunków filologicznych (polonistycznych i neofilologicznych), lingwistycznych i humanistycznych zainteresowanych nabyciem kwalifikacji do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich).

PLAN STUDIÓW

W P ĆW L
Psycho- i neurolingwistyczne uwarunkowania procesu przyswajania i uczenia się języków 10
Wybrane zagadnienia psychologii uczenia się i psychologii międzykulturowej 10
Współczesne koncepcje pedagogiki ogólnej i pedagogiki językowej 10
Wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej 10
Podstawy gramatyki funkcjonalnej i pedagogicznej języka polskiego jako obcego
10 10
Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania procesów migracji 10
Ukryte konteksty nauczania 10
Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego 10 30
Rozwijanie wielojęzyczne i międzykulturowe z metodyką
4 6
Kreatywne planowanie zajęć językowych i kulturowych z mikronauczaniem i ewaluacją
10 10
Koncepcje i techniki wczesnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego 10
Koncepcje i techniki nauczania języka polskiego jako obcego do celów zawodowych 10
Warsztat i kompetencje nauczyciela i lektora języka polskiego jako obcego i drugiego
4 6
Trening umiejętności psychospołecznych i międzykulturowych
4 6
Studia przypadków i dydaktyczny projekt empiryczny 4 6
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego 10
Praktyki (obserwacja i prowadzenie zajęć) 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

3 200 zł (1 600 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Magdalena Pypno
tel. 32 400 39 40

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Font Resize
Contrast