Nowoczesna produkcja i logistyka – studia menedżerskie

Nowoczesna produkcja i logistyka – studia menedżerskie

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 17

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę dotyczącą:

 • metod optymalizacji systemów i procesów produkcyjnych i logistycznych,
 • funkcjonowania systemów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw,
 • zaawansowanych rozwiązań kontroli przepływów materiałowych i informacyjnych,
 • elementów rachunku kosztów przepływu,
 • systemów technicznych wspomagających realizację procesów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych i informatycznych, koncepcji zarządzania, w tym ze szczególnym naciskiem na zarządzanie jakością, zarządzanie projektem, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zapasami, zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie oraz sterowanie produkcją
 • nowoczesnych metod zarządzania i organizacji sfery produkcyjnej i administracyjnej przy wykorzystaniu takich koncepcji jak: Kaizen, 5S, TPM, SMED itp. komunikacji i kierowania zespołami ludzkimi.

Przekazany zakres wiedzy będzie obejmować szerokie spektrum zagadnień w obszarach: ekonomicznym, organizacji i zarządzania oraz technicznym.

Ponadto absolwent studiów będzie posiadał umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów i zadań produkcyjnych i logistycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod i technik inżynierskich oraz organizatorskich. Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących: projektowania i optymalizacji systemów i procesów logistycznych i produkcyjnych, praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania wartością, Lean Management, systemów informatycznych w procesach logistycznych, zarządzania zespołem ludzkim, konfliktem w grupie, przewodzenia w projektach i organizacji.

Absolwent studiów uzupełni kompetencje interpersonalne i przywódcze, które pozwolą mu na podjęcie pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla kierowniczego w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności:

 • przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż,
 • przedsiębiorstw transportowych i spedycyjno-transportowych,
 • centrów logistycznych,
 • przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki, • przedsiębiorstw komunalnych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W L S Ć P W L S Ć P
Zarządzanie produkcją i logistyką produkcji 4 6
Sterowanie produkcją 4 2
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie 4 6
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji 4 4
Rynek usług logistycznych 4 2
Sieci i łańcuchy dostaw 4 4
Gra symulacyjna 6
Innowacje w produkcji i logistyce 6
Zarządzanie projektem logistycznym 4 6
Zarządzanie jakością 4 6
Modele biznesowe w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem 6 2
Zarządzanie ryzykiem w produkcji i logistyce 4 4
Prognozowanie w logistyce 2 6
Nowoczesne metody rachunku kosztów 4 2
Akademia lean – przez halę produkcyjną do biura 8 14
Mapowanie strumienia wartości i procesów 10
Wdrażanie lean – warsztaty metodyczne 8
Budowanie kompetencji lean managera 2 6
Six sigma 2 6
Wizyty studyjne 10
Laboratorium komputerowe symulacji procesów logistycznych 14
Seminarium dyplomowe 2 8

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 000 zł (2 000 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Andrzej Smogulski
tel. 32 277 73 41

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Nowoczesna produkcja i logistyka – studia menedżerskie

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast