Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 41 08

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie przygotowany do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej i zarządzającej w sferze prowadzenia działalności przewoźnika drogowego osób i rzeczy. Studia obejmują swoim zakresem wszystkie zagadnienia wymagane do uzyskania Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. Zakres tematyczny jest w 100% zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, umożliwiając absolwentom ubieganie się o zwolnienie z państwowego egzaminu i uzyskanie certyfikatów (przewóz rzeczy i przewóz osób). 

Certyfikaty, zgodnie z Europejskimi i krajowymi przepisami prawa, są wymagane do prowadzenia działalności w transporcie drogowym. 

DODATKOWE INFORMACJE

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, absolwenci mogą ubiegać się o zwolnienie z państwowego egzaminu i uzyskanie:
„Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy”
oraz
„Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób”.
Wszyscy dotychczasowi absolwenci otrzymali oba certyfikaty bez egzaminów.

Studia podyplomowe zostały wyróżnione licznymi prestiżowymi nagrodami:
– certyfikatem „Studia z Przyszłością” (2016, 2017, 2018, 2019)
– certyfikatem „Laur Innowacji” (2017, 2018)
– certyfikatem „Lider Jakości Kształcenia” (2019)
– certyfikatem „Premium” (2019).

WSZYSCY dotychczasowi Absolwenci studiów podyplomowych, otrzymali oba certyfikaty BEZ KONIECZNOŚCI zdawania państwowych egzaminów.

Studia podyplomowe są prowadzone pod honorowym (instytucjonalnym) patronatem Inspekcji Transportu Drogowego.

W 2016, 2017 i 2018 roku studia zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością”

 

Stanowi on dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. Certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Certyfikat jest nadawany jako wyróżnienie w Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Program, współorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odbywał się pod patronatem medialnym TVP Info, a patronat honorowy sprawowały nad nim m.in. Konfederacja Lewiatan oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane zostały kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Akredytacja wzorowana jest na najbardziej prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców.

 

W 2017 i 2018 roku studia otrzymały prestiżową nagrodę „Laur Innowacji”.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Wymagany jest tytuł magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W P S L W P S L
Prawo cywilne 24
Prawo handlowe 16
Prawo socjalne 16 8
Prawo podatkowe 16
Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 16 16
Dostęp do rynku 16 8
Normy techniczne i techniczne aspekty działalności 16 8
Bezpieczeństwo drogowe 16 8
Seminarium dyplomowe 16

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 000 zł (2 500 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela).
W każdym semestrze nauki planowanych jest maksymalnie 8 weekendowych zjazdów.
Zajęcia w soboty planowane są w godzinach 8:30 – 19:00 (z przerwą obiadową ok. godziny 13:00), natomiast w

niedziele — 8:30 – 16:00.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

mgr Renata Rajkiewicz
Tel: 32 603 41 08

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

Miasto

Katowice

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Font Resize
Contrast