Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej

Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 20

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent będzie posiadać kwalifikacje do pełnienia w przedsiębiorstwie funkcji „Pełnomocnika ds. Czystości Technicznej”.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia podyplomowe skierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających tytuł inżyniera lub magistra inżyniera pracujących w zakładach produkcyjnych (np. w sektorach motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym) w zawodach związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją lub planowaniem i zarządzaniem procesami lub planowaniem i zarządzaniem logistyką lub zarządzaniem jakością lub zapewnieniem czystości technicznej.

PLAN STUDIÓW

 

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium Projekt
Czystość techniczna zgodnie z wymaganiami normy VDA 19.1 16
Czystość techniczna zgodnie z wymaganiami normy VDA 19.2 16
Gratowanie po obróbce mechanicznej 8 4 4
Metody gratowania w procesie technologicznym – case study 16
Mycie przemysłowe komponentów 8 4 4
Metody mycia przemysłowego – case study 16
Przygotowanie kąpieli myjącej 8 4 4
Proces projektowania urządzeń myjących 16
Automatyzacja dla procesów mycia i gratowania przemysłowego 8 4 4
Automatyzacja dla procesów mycia i gratowania przemysłowego – case study 16
Analiza zanieczyszczeń resztkowych zgodnie z VDA 19 i ISO 16232 4 4 8
Czyste strefy produkcji Pure Production Zone i czyste pomieszczenia Clean Room 4 4 8
Laboratorium czystości technicznej zgodnie z VDA 19 i ISO 16232 4 4 8
Czysty montaż zgodnie z VDA 19 i ISO 16232 4 4 8

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 000 zł (2 500 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Katarzyna Tańska
tel. 32 237 24 20

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast