Projektowanie i budowa maszyn

Projektowanie i budowa maszyn

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 20

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dynamicznie kreowany proces kształcenia słuchaczy na studiach podyplomowych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym ma na celu przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej (w ramach prowadzonych wykładów) oraz nabywanie praktycznych umiejętności inżynierskich (podczas zajęć laboratoryjnych w nowocześnie wyposażonych pracowniach). Uzyskane w ten sposób kompetencje mogą być wykorzystane przez absolwentów w pracy zawodowej, obecnej lub przyszłej karierze naukowej oraz pracy dydaktycznej np. z młodszymi pokoleniami uczniów szkół średnich oraz studentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia (zwłaszcza w odniesieniu do szkół technicznych). Dodatkowo, opierając program i zakres studiów podyplomowych o krajowe ramy kwalifikacji (załączniki) oraz o europejski system kształcenia (odniesienie do wzorców międzynarodowych) należy stwierdzić, że prowadzone studia podyplomowe w pełni odpowiadają misji oraz strategii rozwoju Politechniki Śląskiej zawartej w Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia, zwłaszcza w zakresie kształcenia studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych na najwyższym poziomie i utrzymania pozycji wiodącej uczelni w Polsce i Europie.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia przewidziane są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i posiadających tytułu zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub równoważny.

PLAN STUDIÓW

W L P S
Rysunek techniczny maszynowy 10 10
Komputerowe wspomaganie projektowania CAD 2D 10
Pneumatyczne i hydrauliczne sterowanie maszyn 20
Programowanie sterowników PLC 10 10
Układy sensoryczne maszyn 10 10
Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn przemysłowych, dyrektywa maszynowa 20
Podstawy konstrukcji maszyn 10 10
Komputerowe wspomaganie projektowania CAD – 3D 20
Napęd elektryczny maszyn 10 10
Zastosowanie technik przyrostowych – druk 3D 10 5
Praca końcowa 5

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 000zł (2 000zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Katarzyna Tańska
tel. 32 237 24 20

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Projektowanie i wytwarzanie maszyn specjalnych

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast