Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A,
tel. 32 400 39 40

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku / 3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji. Potrafi wykorzystywać w dydaktyce nowoczesne technologie informatyczne, posiada umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania w oparciu o nie indywidualnej ścieżki jego rozwoju.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela w zakresie swojego podstawowego wykształcenia. Nabyte na studiach uprawnienia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II Semestr III
W Ć S L W Ć S L W Ć S L
Wprowadzenie do elearningu 5
Pedagogika ogólna 5 5 5 15
Współczesne problemy edukacji i wychowania 5
Wybrane koncepcje i systemy pedagogiczne 5
Praca opiekuńczo-wychowawcza na różnych etapach edukacyjnych 5 10
Podstawowe założenia pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 5 5
Diagnostyka pedagogiczna 5 5
Psychologia ogólna i rozwojowa 10 20
Podstawy neuroedukacji 5 5
Dydaktyka ogólna 5 10 5 10
Metodyka nauczania przedmiotowego 5 20 20
Metodyka nauczania przedmiotowego z wykorzystaniem ICT 5 20 20
Projektowanie działań wychowawczych i edukacyjnych 5 5
Podstawy prawa oświatowego 5 5
Doradztwo edukacyjne i zawodowe 5 5
Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce edukacyjnej 5
Podstawy emisji głosu 20
Projekt badawczy w pracy pedagoga 15
Praktyki zawodowe 50 50 50

WYSOKOŚĆ OPŁATY

3 450 zł (1 150 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Magdalena Pypno
tel. 32 400 39 40

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Przygotowanie pedagogiczne

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Font Resize
Contrast