Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym

Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 17

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent po zakończeniu studiów posiada wiedzę na temat planowania przedsięwzięć oraz zasobów i warunków wdrożenia przedsiębiorczego planu, zna funkcje i zadania pełnione przez biuro projektów oraz jego pozycje w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, zna prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego w poszczególnych etapach trwania inwestycji, posiada wiedzę z zakresu opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem programu komputerowego, a także potrafi zarządzać i motywować zespół do działania. Absolwent umie zastosować narzędzia służące do monitorowania projektów, prowadzić dokumentację zamówienia publicznego, jak również rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przede wszystkim w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz rozumie etyczne oraz psychologiczne zasady zarządzania przedsięwzięciami.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W L S Ć W L S Ć
Podstawy zarządzania w organizacji 8
Zarządzanie projektami 12 12
Biuro zarządzania projektami 4 4
Kontrakty w projektach budowlanych 8
FIDIC 8
Prawo zamówień publicznych 16
Strony procesu inwestycyjnego 8
Podstawy prawne inwestycji 16
Codzienna praca managera/budowanie zespołu projektowego 4 8
Ekonomiczna efektywność inwestycji 4 4
Monitorowanie projektów 8
MsProject 12
Narzędzia informatyczne w projektach inwestycyjnych i budowlanych 8
Ryzyko w projektach 2 6
Zapewnienie jakości przedsięwzięcia budowlanego 8
Praktyk w zakresie zarządzania projektami – wykład 16
Seminarium dyplomowe 16

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 600 zł (2 300 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Piątki od 16:00 do 19:15, soboty od 9:00 do 15:45

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Małgorzata Małożewska
tel. 32 277 73 17

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Kierunek

Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym

Font Resize
Contrast