Gospodarka obiegu zamkniętego

studia stacjonarne

Gospodarka obiegu zamkniętego

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku / 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • informacja o kierunku:

Model Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) polega na tym, że materiały używane do produkcji krążą, a nie są zużywane. Nie będzie pojęcia odpadu, gdyż większość zużytych przedmiotów będzie wykorzystywanych do produkcji nowych wyrobów.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to kierunek stworzony dla ludzi aktywnych i ambitnych, którzy w przyszłości chcą zajmować wysokie stanowiska i decydować o rozwoju Polski i Europy. Jest to kierunek bardzo praktyczny i dający solidne podstawy do rozwiązywania szerokiego spektrum problemów inżynierskich. Proces kształcenia jest wspierany przez wiele przedsiębiorstw, które aktywnie uczestniczą w uczeniu, organizowaniu staży przemysłowych i kursów praktycznych. Głównym wspierającym jest SUEZ – korporacja wiodąca prym we wdrażaniu nowoczesnych technologii środowiskowych na świecie.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Kierunek kształci inżynierów, którzy będą wdrażali ideę gospodarki obiegu zamkniętego – najnowszego i promowanego obecnie kierunku rozwoju w Unii Europejskiej.
 • Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki zasobami, surowcami i odpadami, jak również te, związane z gospodarką wodną i energetyczną oraz zrównoważonym rozwojem.
 • Program studiów jest nowoczesny i innowacyjny, dostosowany do współczesnych wymogów rynku pracy.
 • Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności gwarantujące dobrze opłacane miejsca pracy.
 • Do programu studiów został wprowadzony moduł związany z biznesem, zarządzaniem i ekonomią oraz trening umiejętności miękkich.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Gospodarka obiegu zamkniętego

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Tytuł

inżynier

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast