Gospodarka obiegu zamkniętego

studia stacjonarne

Gospodarka obiegu zamkniętego

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku/ 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • informacja o kierunku:

Model Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) polega na tym, że materiały używane do produkcji krążą, a nie są zużywane. Nie będzie pojęcia odpadu, gdyż większość zużytych przedmiotów będzie wykorzystywanych do produkcji nowych wyrobów.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to kierunek stworzony dla ludzi aktywnych i ambitnych, którzy w przyszłości chcą zajmować wysokie stanowiska i decydować o rozwoju Polski i Europy. Jest to kierunek bardzo praktyczny i dający solidne podstawy do rozwiązywania szerokiego spektrum problemów inżynierskich. Proces kształcenia jest wspierany przez wiele przedsiębiorstw, które aktywnie uczestniczą w uczeniu, organizowaniu staży przemysłowych i kursów praktycznych. Głównym wspierającym jest SUEZ – korporacja wiodąca prym we wdrażaniu nowoczesnych technologii środowiskowych na świecie.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Kierunek kształci inżynierów, którzy będą wdrażali ideę gospodarki obiegu zamkniętego – najnowszego i promowanego obecnie kierunku rozwoju w Unii Europejskiej.
 • Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki zasobami, surowcami i odpadami, jak również te, związane z gospodarką wodną i energetyczną oraz zrównoważonym rozwojem.
 • Program studiów jest nowoczesny i innowacyjny, dostosowany do współczesnych wymogów rynku pracy.
 • Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności gwarantujące dobrze opłacane miejsca pracy.
 • Do programu studiów został wprowadzony moduł związany z biznesem, zarządzaniem i ekonomią oraz trening umiejętności miękkich.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) do wyboru przez kandydata (matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka),

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura (obowiązująca od roku 2015 dla liceów oraz od roku 2016 dla techników) dostępne są na odrębnej stronie

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Gospodarka obiegu zamkniętego

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Tytuł

inżynier

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast