Modelowanie komputerowe

studia stacjonarne

Modelowanie komputerowe

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail:wisie_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku/ 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil:ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów:3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł:inżynier
 • specjalności:
  • modelowanie inżynierskie
  • modelowanie komputerowe w automatyce

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Modelowanie komputerowe posiada wiedzę z zakresu technik i narzędzi modelowania procesów fizycznych, głównie w zakresie wymiany ciepła i masy, procesów przepływowych, analiz strukturalnych oraz szeroko pojętych procesów konwersji energii. Wiedza stanowi połączenie kompetencji inżyniera z zakresu energetyki oraz technik komputerowych. Nabyte umiejętności pozwolą na sprawne posługiwanie się dostępnym na rynku oprogramowaniem służącym do modelowania wymienionych zagadnień, dostosowywania oprogramowania do potrzeb użytkownika poprzez wykorzystanie narzędzi programistycznych, jak również tworzenie własnych kodów obliczeniowych przy pomocy powszechnie używanych języków programowania. Wiedza z zakresu modelowanych procesów będzie uzupełniona o znajomość nowoczesnego warsztatu komputerowego, technik Big Data, wirtualnej rzeczywistości VR oraz sztucznej inteligencji.

Ponadto Absolwenci nabędą umiejętności:

 • pracy w grupach,
 • poszukiwania i analizowania danych oraz wyników,
 • autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • krytycznego myślenia, argumentowania swoich sądów i dyskusji.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) do wyboru przez kandydata (matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka),

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura (obowiązująca od roku 2015 dla liceów oraz od roku 2016 dla techników) dostępne są na odrębnej stronie

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Modelowanie komputerowe

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast