Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

studia stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A,
tel. 32 400 39 61
e-mail: knsifo_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

5 lat / 10 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

magister

OPIS KIERUNKU

  • stacjonarne jednolite studia magisterskie
  • termin naboru: rekrutacja letnia
  • czas trwania studiów: 5 lat / 10 semestrów
  • uzyskany tytuł: magister

SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają możliwość nauki w miejscu, które dzięki wysokim standardom kształcenia stanowi rozpoznawalną markę na rynku pracy w regionie w obszarze usług edukacyjnych i społecznych.
  • Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w klasach I – III szkół podstawowych, nabywając uprawnienia do pracy pedagogicznej i terapeutycznej w przedszkolach i szkołach.
  • Absolwenci są przygotowani metodycznie do wykonywania zadań nauczyciela oraz są wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × k × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego,

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – biologia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister

Stopien

Jednolite magisterskie

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

letnia

Wydział

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Font Resize
Contrast