Informatyka

studia niestacjonarne

Informatyka

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Kaszubska 23,
tel. 32 237 20 29
e-mail:  wms_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku / 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • niestacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • multimedia
  • programowanie aplikacji mobilnych
  • programowanie internetu
  • przetwarzanie i ochrona informacji
  • sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania.
 • Wiedza ta umożliwia im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych.
 • Znają klasyczne i nowoczesne metody informatyczne oraz sposoby ich wdrażania w nauce i gospodarce.
 • Poza przygotowaniem informatycznym posiadają także przygotowanie matematyczne i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w technice.
 • Posiadają również umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.
 • Potrafią programować urządzenia mobilne (Android, IOS).
 • Absolwenci kierunku informatyka mogą zostać zatrudnieni w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub obsługą narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.
 • Są przygotowani do szyfrowania i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach.
 • Znajdą również pracę w agencjach reklamowych, studiach dźwiękowych, filmowych i fotograficznych.
 • Mogą także tworzyć serwisy internetowe, portale informacyjne i społecznościowe

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) do wyboru przez kandydata (matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka),

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura (obowiązująca od roku 2015 dla liceów oraz od roku 2016 dla techników) dostępne są na odrębnej stronie

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA

Semestr I – 1900 zł
Semestr II – 1900 zł
Semestr III – 1900 zł
Semestr IV – 1900 zł
Semestr V – 1900 zł
Semestr VI – 1900 zł
Semestr VII – 1900 zł

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

niestacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Matematyki Stosowanej

Font Resize
Contrast