Socjologia

studia stacjonarne

Socjologia

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 14
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3 lata / 6 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

licencjat

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł: licencjat
 • specjalności:
  • badania rynku i reklamy
  • socjologia biznesu i mediów
  • socjologia regionów przemysłowych

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, w tym z zakresu stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz metod i technik diagnozowania zjawisk życia społecznego.
 • Znają najnowsze technologie informatyczne, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych.
 • Potrafią analizować zachodzące zmiany społeczne oraz potrafią prognozować ich kierunki i konsekwencje zarówno dla regionu, jak i społeczności lokalnej.
 • Potrafią prowadzić obserwacje nowych trendów zachodzących na rynku pracy, badać zjawiska dotyczące procesów komunikacji społecznej oraz diagnozować zjawiska patologii społecznej.
 • Absolwenci kierunku socjologia znajdują zatrudnienie w administracji publicznej, jednostkach samorządowych, w ośrodkach przekazu społecznego i organizacjach pozarządowych jako doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych lub jako specjaliści do spraw badania opinii publicznej.
 • Pracują również w instytucjach pomocy społecznej.
 • Sprawdzą się także jako specjaliści od public relations.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – język polski, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Socjologia

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast