Technologia 5G

Technologia 5G

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 41

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych “Technologia 5G” zdobędzie następujące umiejętności i kompetencje:

  • Opanowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji.
  • Podstawową umiejętność posługiwania się specjalistycznymi programami informatycznymi.
  • Potrafi wykonać analizę zagrożeń informacji
  • Rozumienie współczesne zagrożenia wymierzone w bezpieczeństwo informacji przechowywanej zarówno w systemach komputerowych jak i poza systemem komputerowym
  • Potrafi działać pod presją czasu i stresu
  • Zdolność do samokształcenia w przedmiotowym obszarze

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich kierunków technicznych, oraz innych pokrewnych.
Stanowiąc rodzaj specjalizacji zawodowej, studia służą podnoszeniu kwalifikacji osób o różnych specjalnościach i stażu zawodowym oraz wspieraniu rozwoju nowych aktywności zawodowych.

PLAN STUDIÓW

W ĆW P S
Wstęp do technologii 5G 7 23
Zastosowanie technologii 5G 7 23
Medycyna o technologii 5G 3 12
Bezpieczeństwo ludzi w dobie technologii 5G 7 23
Zastosowanie technologii 5 G w jednostkach militarnych 7 23
Praktyczne aspekty technologii 5G 7 23
Zarządzanie technologia 5G 8 2
Nokia a technologia 5G 7 23
Bezpieczeństwo informacji w dobie technologii 5G 6
Normy prawne dotyczące technologii 5G na świecie i w Polsce 8
Projekt dyplomowy 16

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 200 zł (2 100 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Piątki od 16:00 do 19:15, soboty od 9:00 do 15:45

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Jacek Sitko
tel. 32 277 73 50

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Technologia 5G

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast