Budownictwo

studia niestacjonarne

Budownictwo

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Budownictwa
Gliwice, ul. Akademicka 5,
tel. 32 237 17 50
e-mail: wb_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

4 lata / 8 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych.
  • Potrafią projektować i wykonywać miejskie budowle inżynierskie i infrastrukturę techniczną, planować i prowadzić miejskie prace renowacyjne oraz współdziałać w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz budowy dróg i ulic.
  • Absolwenci kierunku budownictwo są przygotowani do prac w zakresie analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji.
  • Mogą zajmować się realizacją procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzaniem w budownictwie lub proekologicznym rozwiązywaniem zagadnień budowlanych.
  • Są również przygotowani do projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych, a także projektowania budowlano-architektonicznego, wykonywania miejskich budowli inżynierskich, budowli podziemnych i infrastruktury technicznej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE (cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022)

Semestr I – 1950 zł
Semestr II – 1950 zł
Semestr III – 1950 zł
Semestr IV – 1950 zł
Semestr V – 1950 zł
Semestr VI – 1950 zł
Semestr VII – 1950 zł
Semestr VIII – 1950 zł

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

niestacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Budownictwo

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Budownictwa

Font Resize
Contrast