Zarządzanie kapitałem i analityka finansowa

Zarządzanie kapitałem i analityka finansowa

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 17

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem i analityka finansowa”, wychodząc naprzeciw bieżącym wyzwaniom związanym z pomnażaniem prywatnego kapitału oraz analizą danych gospodarczo-finansowych na potrzeby podejmowania decyzji inwestycyjno-finansowych, łączą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego z umiejętnościami jej przetwarzania i praktycznego zastosowania. Absolwent studiów uzyska w ich toku wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • zastosowania metod ilościowych na potrzeby wsparcia procesu decyzyjnego
 • w obszarze inwestycyjno-finansowym;
 • funkcjonowania rynku finansowego i dostępnych na nim instrumentów, ze szczególnym uwzględnieniem giełd papierów wartościowych;
 • podstaw ekonomii i analizy danych makroekonomicznych;
 • czytania i analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych przedsiębiorstw; • wyceny dłużnych i udziałowych papierów wartościowych;
 • analizy i zarządzania ryzykiem;
 • analizy struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwie;
 • podstaw teoretycznych oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej;
 • opracowywania strategii inwestycyjnych i zarządzania kapitałem;
 • oceny efektywności projektów inwestycyjnych;
 • oceny efektywności funduszy inwestycyjnych.

 

Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć dydaktycznych, w tym 96 godzin zajęć praktycznych i rekomendowany jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem lub zdobyciem kompetencji w zakresie zarządzania kapitałem finansowym, analizy danych gospodarczo-finansowych, doradztwa finansowego, a także świadomego i efektywnego inwestowania na rynku finansowym. Uzyskane kompetencje będą mogły zostać wykorzystane zarówno do celów zawodowych (praca analityka czy doradcy finansowego w instytucjach finansowych oraz niefinansowych) jak i prywatnych (budowa osobistego kapitału na przyszłość np. pod kątem emerytury).

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Posiadanie dyplomu studiów wyższych licencjackich, magisterskich lub inżynierskich

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W Ć L S P W Ć L S P
Rynek, instrumenty i instytucje finansowe 8
Analiza techniczna 4 4
Matematyka finansowa 8 8
Analiza makroekonomiczna 8
Analiza międzyrynkowa 2 6
Sprawozdawczość finansowa 4 4
Czytanie sprawozdań finansowych 8
Wycena papierów wartościowych 8 8
Analiza wskaźnikowa 8 8
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie 4 4
Modele oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw 4 4
Analiza fundamentalna 8 8
Analiza i zarządzanie ryzykiem 8 4
Analiza portfelowa 8 8
Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych 2 6
Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych 2 6
Strategie inwestycyjne 4 4
Zarządzanie kapitałem i asset management 2 6
Seminarium dyplomowe 2 2

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 600 zł (2 300 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele  (godz. 9.00-16.00)

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Małgorzata Małożewska
tel. 32 277 73 17

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie kapitałem i analityka finansowa

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast